Hopp til hovedinnhold

Søknadsfrist

Søknadsfrist for alle nye elever er 1. mars. Intern søknadsfrist til Vg2 og Vg3 er 1. februar. Nye elever kan søke til alle tre årene. Interne elever må selv søke videre til hvert klassetrinn.

Hvordan søke

Elektronisk søknadsskjema finnes på våre nettsider www.wang.no.

Søknaden skal inneholde følgende vedlegg:

  • Halvårsvurdering gitt desember/januar
  • Uttalelse fra klubb, trener, krets og/eller forbund med beskrivelse av kandidatens ferdigheter.

NB: Vitnemål eller kompetansebevis fra siste fullførte skolenivå skal alltid ettersendes.

Opptak

Skolens opptakskomité behandler hver søknad individuelt, og søkerne får beskjed om inntak, venteliste eller avslag i henhold til inntaksreglement.

Statstilskudd

Skolen mottar offentlig tilskudd for elevene. Dette statstilskuddet dekker hoveddelen av driftsutgiftene, slik at elevene kun betaler en mindre andel skolepenger.

Skolepenger

Kr. 26.000,- for et helt skoleår.

Første avdrag av skolepenger er på kr. 2 000,- og tilbudt skoleplass garanteres når første avdrag er betalt. Dette er en innmeldingsavgift og betraktes ikke som noe tillegg.

Resten av skolepengene fordeles i 2 terminbeløp.

Søkere som trekker tilbake søknaden før skolestart, må sende skriftlig melding. For at betaler skal få refundert halvparten av beløpet, må meldingen være skolen i hende før skolestart. Elever som har begynt er forpliktet til å betale skolepengene for 1. termin før 31. desember. Skriftlig beskjed må i så fall være mottatt av skolen innen denne dato. Elever som slutter etter 1. januar betale skolepenger for 2. termin.

Skolepengene inkluderer daglig trening, undervisning, daglig trening, skole PC, lærebøker, treningstøy fra Nike, og leksehjelp. For mer informasjon om skolepenger, se: www.wang.no

Lånekassen

Alle elever ved WANG Toppidrett kvalifiserer for lån og stipend hos Lånekassen.