Åpningstider kontoret

Mandag til torsdag: 08.00 til 15.30
Fredag: 08.00 til 15.00

SOMMERTID :
mandag til torsdag 09.00 til 14.00
fredag: 09.00 til 13.00

Jul, påske og deler av juli er kontoret stengt. Sommertid i juli/august samt begrenset åpningstid i andre ferier.


Nytt vitnemål/kompetansebevis, oversettelse av vitnemål

Trenger du nytt vitnemål/kompetansebevis, oversettelse til engelsk e.l. les hva du må gjøre her.


Lånekassen

Alle elever i videregående utdanning har krav på utstyrsstipend fra lånekassen. Utover dette kan man søke om stipend/lån som behovsprøves mot gitte kriterier. Mer informasjon her.


SKOLESKYSS

Skoleskyss for elever bosatt i Oslo
Elever bosatt i Oslo har ikke rett til gratis skoleskyss. info fra Oslo her.

Skoleskyss for elever bosatt i Viken
Det er varierende regler for dekke av skoleskyss i de tidligere fylkene som nå omfatter Viken fylkeskommune. Man må selv sjekke opp hva som gjelder for din bostedsadresse. Informasjon fra Viken og videre informasjon fra de forskjellige tidligere fylkene finner du her.  

Skoleskyss for elever med bostedsadresse i andre fylker
Sjekk med din fylkeskommune.

Ved behov for midlertidig transport grunnet skade, ta kontakt med kontoret.


Branninstruks

Branninstruks for WANG Oslo finner du i sin helhet her. WANG i Oslo utfører jevnlig brannøvelse.


GDPR

GDPR ved WANG kan du lese om her.


Viktige lovlinker

Viktige lover som regulerer WANG Oslo sin drift kan du sette deg inn her:

Friskoleloven
Forskrift til Friskoleloven
Forvaltningsloven
Økonomiforskriften