Hopp til hovedinnhold

Åpningstider kontoret

Mandag til torsdag: 08.00 til 15.30
Fredag: 08.00 til 15.00

SOMMERTID :
mandag til torsdag 09.00 til 14.00
fredag: 09.00 til 13.00

Jul, påske og deler av juli er kontoret stengt. Sommertid i juli/august samt begrenset åpningstid i andre ferier.


Nytt vitnemål/kompetansebevis, oversettelse av vitnemål

Trenger du nytt vitnemål/kompetansebevis, oversettelse til engelsk e.l. les hva du må gjøre her.


Lånekassen

Alle elever i videregående utdanning har krav på utstyrsstipend fra lånekassen. Utover dette kan man søke om stipend/lån som behovsprøves mot gitte kriterier. Mer informasjon her.


SKOLESKYSS

Skoleskyss for elever bosatt i Oslo
Elever bosatt i Oslo har ikke rett til gratis skoleskyss. info fra Oslo her.

Skoleskyss for elever bosatt i Akershus
Kun bosatte i enkelte kommuner i Akershus kan ha rett til gratis skoleskyss innenfor fylkesgrensen. Informasjon om skoleskyss for elever bosatt i Akershus, les mer her.

Skoleskyss for elever bosatt i Buskerud
Kun bosatte i enkelte kommuner i Buskerud kan ha rett til gratis skoleskyss innenfor fylkesgrensen. Informasjon om skoleskyss for elever bosatt i Buskerud, les mer her.

Skoleskyss for elever bosatt i Østfold
Elever bosatt i Østfold kan ha rett til gratis skoleskyss innenfor fylkesgrensen. Informasjon om skoleskyss for elever bosatt i Østfold, les mer her.

Skoleskyss for elever med bostedsadresse i andre fylker
Sjekk med din fylkeskommune.

Ved spørsmål knyttet til skoleskyss eller behov for midlertidig transport grunnet skade, ta kontakt med kontoret.


Branninstruks

Branninstruks for WANG Oslo finner du i sin helhet her. WANG i Oslo utfører jevnlig brannøvelse.


GDPR

GDPR ved WANG kan du lese om her.


Viktige lovlinker

Viktige lover som regulerer WANG Oslo sin drift kan du sette deg inn her:

Privatskolelova
Forskrift til Privatskolelova
Forvaltningsloven
Økonomiforskriften