Hopp til hovedinnhold

Vår trening er bygget på Olympiatoppens filosofi for langsiktig utvikling , og vi ønsker å utvikle smarte utøvere som lærer seg å trene. Dette gjelder også når det oppstår idrettsskader eller andre utfordringer som hindrer våre elever i å delta på fellesaktiviteter.

For at alle våre elever skal få et godt læringsutbytte og et tilrettelagt treningstilbud på tross av skader har vi en trener som ivaretar disse elevene under rehabiliteringsfasen. Mats Ellingsen er utdannet fysioterapeut og er nyansatt på WANG Ung Sandnes. Han har erfaring med skaderehabilitering, treningsplanlegging, undersøkelser og oppfølging. Basert på elevens skadesituasjon og alvorlighetsgrad vil Mats benytte ulike fremgangsmåter for oppfølging;

  • Samtale med elev
  • Tilgjengelighet for elevene under basistrening mandager og fredager
  • Dialog med klubbtrenere, eksterne behandlere og foreldre for best mulig oppfølging
  • Hjelp til regulering av totalbelastning
  • Treningsplanlegging og treningsplan sammen med elev
  • Innføring og opplæring i bruk av skadefriappen
  • Opplæring av alternative treningsøvelser
  • Oppfølging av fysioøvelser og treningsøvelser
  • Regelmessig oppfølging av skadesituasjon
  • Tett dialog med helsesykepleier

Det er viktig for oss at våre elever får støtte og motivasjon i perioder som kan oppleves vanskelig, om det gjelder skade, overbelastning, motivasjonsmangel eller andre utfordringer. Dere kan henvende dere til Mats på mail (mats.ellingsen@wang.no) for å avtale tidspunkt for samtale.