SKOLETILBUDET:

Gjennom god dialog med ditt treningsmiljø sikrer WANG Toppidrett at du som individ får det treningsopplegget som passer deg og din idrett best mulig. Vi har bygget vår idrettsundervisning på grunnprinsippene til Den norske modellen for toppidrett, og deler også deres etiske syn. Gjennom vår idrettsundervisning får elevene kunnskap og innsikt i hva som er viktig for deres videre utvikling. Både som utøver og menneske.

Timeplanen

Vi prioriterer å ha en fast timeplan gjennom året. I teoretiske skolefag går elevene i klasse med andre oppidrettselever, og de kan velge mellom ulike fagkombinasjoner. Timeplanen starter med trening for alle skolens elever kl. 08.00 hver mandag, tirsdag, onsdag og fredag, mens det er vanlig skole torsdag morgen. Morgentreningen gjør at elevene er opplagte til en effektiv skoledag, samtidig som de blir fysisk restituert til eventuell treningsøkt etter skoletid. Av erfaring vet vi at dette opplegget har en positivt effekt på elevene.

Fleksibilitet

Innenfor fastsatte rammer legger vi forholdene til rette slik at alle elever får anledning til å delta i viktige konkurranser og samlinger med sine klubber, kretser eller forbund. Skolen har egne søknadsskjemaer for idrettsfravær. Det er skolens ledelse som godkjenner disse. Godkjent fravær grunnet idrettssatsingen vil ikke bli notert på vitnemålet.

Skoleåret

Det er skolestart i midten av august. De første dagene av skoleåret er holdt av til informasjon og oppstarts– dager for idrettene og klassene. Vi legger stor vekt på trivsel på skolen, og disse dagene bruker vi til å bli godt kjent med hverandre. Elevene samles klassevis og møter klassestyrere og faglærere, og får informasjon om skolehverdagen. Skoleåret avsluttes ca. 20. juni påfølgende år.

STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM

Timetall og fagsammensetning:

Årstimetall for hvert år 982 på Vg1, 980 på Vg2 og 981 på Vg3. Det er obligatorisk med minst to fordypninger i programfag fra samme programområde ('realfag' eller 'språk, samfunnsfag og økonomi'). For mer informasjon se Utdanningsdirektoratets rundskriv Udir 1-2021

Vg1

I starten av første skoleår er noen elever ofte usikre når det gjelder valg av programområde og programfag for Vg2 og Vg3. Dette trenger de imidlertid ikke ta stilling til før etter juleferien første skoleår. I Vg1 får elevene basiskunnskaper i fagområder som gjør det enklere å planlegge videre. Det arrangeres dessuten informasjonsmøter med både elever og foreldre. Vi er opptatt av at elevene skal trives, og ser det som en viktig oppgave å følge opp hver enkelt av dem.

Vg2 og Vg3

Vi anbefaler elevene å velge alle tre programfagene innenfor ett og samme programområde i Vg2. Dette fordi det er obligatorisk å bygge videre på to av programfagenhetene fra Vg2 til Vg3. Har du bare to programfagenheter i ditt valgte programområde på Vg2, blir du tvunget til å bygge videre på disse i Vg3 selv om det skulle vise seg at du ikke trives med fagene. Elever som ikke har hatt fransk/spansk eller tysk i 3 år på ungdomsskolen, må ta hensyn til dette ved valg av programfag allerede på Vg2.

Matematikk 1T eller 1P

I Kunnskapsløftet er matematikk blitt et obligatorisk 2-årig fag. 5 timer i Vg1 og 3 timer i Vg2. Du kan velge mellom teoretisk matematikk (1T) og praktisk matematikk (1P). Dette valget foretas på søknadsskjema for Vg1. Hvis du velger praktisk matematikk, kan du ikke fordype deg i realfaglig matematikk på Vg2 og Vg3.

Matematikk – 1P

Matematikken i dette kurset er noe lettere og mer praktisk orientert enn i 1T. Hovedområder: Tall og algebra, geometri, økonomi, sannsynlighet og funksjoner.

Matematikk – 1T

Hovedområder: Tall og algebra, geometri, sannsynlighet og funksjoner.

VG 1VG 2VG 3
4 t Norsk4 t Norsk6 t Norsk
5 t Engelsk3 t Matematikk4 t Historie
5 t Matematikk2 t Historie3 t Religion
5 t Naturfag4 t Fremmedspråk 1 eller 22 t Kroppsøving
3 t Samfunnsfag2 t Kroppsøving
2 t Geografi= Fellesfag (15 timer/uke)= Fellesfag (15 timer/uke)
4 t Fremmedspråk 1 eller 2+ Programfag (10 t/uke) Fra eget programområde.+ Programfag (10 t/uke) Fra eget programområde. Må være innenfor samme programfagenhet som Vg2.
2 t Kroppsøving+ Valgfritt programfag/språkfag (5 t/uke) Kan velges fra begge programområder.+ Valgfritt programfag/språkfag (5 t/uke) Kan velges fra begge programområder.
= Fellesfag (30 timer/uke)
+ Toppidrettstimer (9 timer)+ Toppidrettstimer (10 timer)+ Toppidrettstimer (10 timer)
= 39 skoletimer totalt= 35 - 40 skoletimer totalt=35 til 40 skoletimer totalt
1 time er en 45 minutters skoletime

2. Fremmedspråk

Vi tilbyr spansk, tysk og fransk som 2. fremmedspråk. Du velger fritt blant disse tre på Vg1 og du må ha språket 4 skoletimer i uka over minimum to år.

Det er likevel noen regler for ditt valg: Dersom du har fulgt undervisning i et av fremmedspråkene på ungdomsskolen, kan du velge å fortsette med dette fremmedspråket. Du velger da tysk 2, fransk 2 eller spansk 2. Alternativt kan du velge å begynne på nytt i et annet fremmedspråk og følge dette i to år. Du kan ikke velge å begynne på nytt i det samme fremmedspråket du hadde på ungdomsskolen.

For deg som ikke har hatt noe fremmedspråk på ungdomsskolen, gjelder spesielle regler. Her tilbyr vi bare spansk 1+2, og for deg er det obligatorisk å følge faget i 3 år. Du kan da ikke velge programfag fra blokk 1 på Vg3. Se nærmere beskrivelse under Vg2. Hvis du lurer på om det studiet du har planer om å søke på etter videre-gående skole krever spesielle fag, finner du en fullstendig oversikt på www.samordnaopptak.no

A - PROGRAMFAG FOR REALFAG

Daglig leser vi i norske aviser at det er akutt mangel på realfagskompetanse. Vi opplever at forskningssentre og næringsliv ikke får dekket sine behov i Norge og må søke utenlands etter denne kompetansen. På WANG tilbyr vi realfagene matematikk, fysikk, kjemi, biologi og IT. Noen videre studier som medisin, tannlege, veterinær, ernæring, farmasi, ingeniør og en del økonomiske studier, krever spesiell studiekompetanse. Felles for disse studiene er at de krever ulike kombinasjoner av realfag.

PROGRAMFAGPROGRAMFAGENHETTIMER/UKE
MatematikkMatematikk R15t
Matematikk R2 (bygger på matematikk R1)5t
Matematikk S15t
MatematikkS2 (bygger på matematikk S1)5t
KjemiKjemi 15t
Kjemi 2 (bygger på kjemi 15t
FysikkFysikk 15t
Fysikk 2 (bygger på fysikk 1)5t
BiologiBiologi 15t
Biologi 2 5t
InformasjonsteknologiInformasjonsteknologi 15t
Informasjonsteknologi 25t


Matematikk S (for samfunnsfag) og R (for realfag):

Det er ikke anledning til å kombinere programfag matematikk S1 med matematikk R2, eller matematikk R1 med matematikk S2. Elever som velger matematikk som programfag i Vg2, følger ikke fellesfaget i matematikk i Vg2. De kan i stedet følge et annet fag på minst 3 t fra programfagområdet for realfag hvis de ønsker det. Hos oss kan du velge mellom teknologi og forskningslære X eller biologi som tilleggsfag.

Studier innenfor språk, samfunnsfag og økonomi vil gi muligheter for en rekke spennende jobber både nasjonalt og internasjonalt. Hvis man er usikker på videre studier kan dette programområdet det være et riktig valg. Fagene innenfor dette programområdet gir et godt grunnlag for de fleste studieveier både i Norge og i utlandet.

PROGRAMFAGPROGRAMFAGENHETTIMER/UKE
NæringslivsøkonomiØkonomistyring5t
Økonomi og ledelse (bygger på Økonomistyring) Markedsføring og ledelse 1)5t
Markedsføring og ledelseMarkedsføring og ledelse 1 5t
Markedsføring og ledelse 2 (bygger på markedsføring og ledelse 1)5t
Politikk, individ og samfunnSosialkunnskap5t
Sosiologi og sosialantropologi5t
Politikk og menneskerettigheter5t
RettslæreRettslære 15t
Rettslære 2 (bygger på Rettslære 2)5t
EngelskEngelsk 15t
Samfunnsfaglig engelsk (bygger på internasjonal engelsk)5t
Kommunikasjons og kulturKommunikasjon og kultur 15t
Kommunikasjon og kultur 2 (bygger på kommunikasjon og kultur 1)5t
PsykologiPsykologi 15t
Psykologi 25t