Hopp til hovedinnhold

SKOLETILBUDET:

Gjennom god dialog med ditt treningsmiljø sikrer WANG Toppidrett at du som individ får det treningsopplegget som passer deg og din idrett best mulig. Vi har bygget vår idrettsundervisning på grunnprinsippene til Den norske modellen for toppidrett, og deler også deres etiske syn. Gjennom vår idrettsundervisning får elevene kunnskap og innsikt i hva som er viktig for deres videre utvikling. Både som utøver og menneske.

Timeplanen

Vi prioriterer å ha en fast timeplan gjennom året. I teoretiske skolefag går elevene i klasse med andre toppidrettselever, og de kan velge mellom ulike fagkombinasjoner. Timeplanen starter med trening for alle skolens elever kl. 08.00 hver mandag, tirsdag, onsdag og fredag, mens det er vanlig skole torsdag morgen. Morgentreningen gjør at elevene er opplagte til en effektiv skoledag, samtidig som de blir fysisk restituert til eventuell treningsøkt etter skoletid. Av erfaring vet vi at dette opplegget har en positivt effekt på elevene.

Fleksibilitet

Innenfor fastsatte rammer legger vi forholdene til rette slik at alle elever får anledning til å delta i viktige konkurranser og samlinger med sine klubber, kretser eller forbund. Skolen har egne søknadsskjemaer for idrettsfravær. Det er skolens ledelse som godkjenner disse. Godkjent fravær grunnet idrettssatsingen vil ikke bli notert på vitnemålet.

Skoleåret

Det er skolestart i midten av august. De første dagene av skoleåret er holdt av til informasjon og oppstartsdager for idrettene og klassene. Vi legger stor vekt på trivsel på skolen, og disse dagene bruker vi til å bli godt kjent med hverandre. Elevene samles klassevis og møter klassestyrere og faglærere, og får informasjon om skolehverdagen. Skoleåret avsluttes ca. 20. juni påfølgende år.

STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM

Timetall og fagsammensetning:

Årstimetall for hvert år 982 på Vg1, 980 på Vg2 og 981 på Vg3. Det er obligatorisk med minst to fordypninger i programfag fra samme programområde ('realfag' eller 'språk, samfunnsfag og økonomi'). For mer informasjon se Utdanningsdirektoratets rundskriv Udir 1-2021

Vg1

I starten av første skoleår er noen elever ofte usikre når det gjelder valg av programområde og programfag for Vg2 og Vg3. Dette trenger de imidlertid ikke ta stilling til før etter juleferien første skoleår. I Vg1 får elevene basiskunnskaper i fagområder som gjør det enklere å planlegge videre. Det arrangeres dessuten informasjonsmøter med både elever og foreldre. Vi er opptatt av at elevene skal trives, og ser det som en viktig oppgave å følge opp hver enkelt av dem.

Vg2 og Vg3

Vi anbefaler elevene å velge alle tre programfagene innenfor ett og samme programområde i Vg2. Dette fordi det er obligatorisk å bygge videre på to av programfagenhetene fra Vg2 til Vg3. Har du bare to programfagenheter i ditt valgte programområde på Vg2, blir du tvunget til å bygge videre på disse i Vg3 selv om det skulle vise seg at du ikke trives med fagene. Elever som ikke har hatt fransk/spansk eller tysk i 3 år på ungdomsskolen, må ta hensyn til dette ved valg av programfag allerede på Vg2.

Matematikk 1T eller 1P

I Kunnskapsløftet er matematikk blitt et obligatorisk 2-årig fag. 5 timer i Vg1 og 3 timer i Vg2. Du kan velge mellom teoretisk matematikk (1T) og praktisk matematikk (1P). Dette valget foretas på søknadsskjema for Vg1. Hvis du velger praktisk matematikk, kan du ikke fordype deg i realfaglig matematikk på Vg2 og Vg3.

Matematikk – 1P

Matematikken i dette kurset er noe lettere og mer praktisk orientert enn i 1T. Hovedområder: Tall og algebra, geometri, økonomi, sannsynlighet og funksjoner.

Matematikk – 1T

Hovedområder: Tall og algebra, geometri, sannsynlighet og funksjoner.

VG 1VG 2VG 3
4 t Norsk4 t Norsk6 t Norsk
5 t Engelsk3 t Matematikk4 t Historie
5 t Matematikk2 t Historie3 t Religion
5 t Naturfag4 t Fremmedspråk 1 eller 22 t Kroppsøving
3 t Samfunnsfag2 t Kroppsøving
2 t Geografi= Fellesfag (15 timer/uke)= Fellesfag (15 timer/uke)
4 t Fremmedspråk 1 eller 2+ Programfag (10 t/uke) Fra eget programområde.+ Programfag (10 t/uke) Fra eget programområde. Må være innenfor samme programfagenhet som Vg2.
2 t Kroppsøving+ Valgfritt programfag/språkfag (5 t/uke) Kan velges fra begge programområder.+ Valgfritt programfag/språkfag (5 t/uke) Kan velges fra begge programområder.
= Fellesfag (30 timer/uke)
+ Toppidrettstimer (9 timer)+ Toppidrettstimer (10 timer)+ Toppidrettstimer (10 timer)
= 39 skoletimer totalt= 35 - 40 skoletimer totalt=35 til 40 skoletimer totalt
1 time er en 45 minutters skoletime

2. Fremmedspråk

Vi tilbyr spansk, tysk og fransk som 2. fremmedspråk. Du velger fritt blant disse tre på Vg1 og du må ha språket 4 skoletimer i uka over minimum to år.

Det er likevel noen regler for ditt valg: Dersom du har fulgt undervisning i et av fremmedspråkene på ungdomsskolen, kan du velge å fortsette med dette fremmedspråket. Du velger da tysk 2, fransk 2 eller spansk 2. Alternativt kan du velge å begynne på nytt i et annet fremmedspråk og følge dette i to år. Du kan ikke velge å begynne på nytt i det samme fremmedspråket du hadde på ungdomsskolen.

For deg som ikke har hatt noe fremmedspråk på ungdomsskolen, gjelder spesielle regler. Her tilbyr vi bare spansk 1+2, og for deg er det obligatorisk å følge faget i 3 år. Du kan da ikke velge programfag fra blokk 1 på Vg3. Se nærmere beskrivelse under Vg2. Hvis du lurer på om det studiet du har planer om å søke på etter videregående skole krever spesielle fag, finner du en fullstendig oversikt på www.samordnaopptak.no

A - PROGRAMFAG FOR REALFAG

Daglig leser vi i norske aviser at det er akutt mangel på realfagskompetanse. Vi opplever at forskningssentre og næringsliv ikke får dekket sine behov i Norge og må søke utenlands etter denne kompetansen. På WANG tilbyr vi realfagene matematikk, fysikk, kjemi, biologi og IT. Noen videre studier som medisin, tannlege, veterinær, ernæring, farmasi, ingeniør og en del økonomiske studier, krever spesiell studiekompetanse. Felles for disse studiene er at de krever ulike kombinasjoner av realfag.


Matematikk S (for samfunnsfag) og R (for realfag):

Det er ikke anledning til å kombinere programfag matematikk S1 med matematikk R2, eller matematikk R1 med matematikk S2. Elever som velger matematikk som programfag i Vg2, følger ikke fellesfaget i matematikk i Vg2.

PROGRAMFAGPROGRAMFAGENHETTIMER/UKE
MatematikkMatematikk R1
Matematikk R2 (bygger på matematikk R1)

Matematikk S1
Matematikk S2 (bygger på matematikk S1
5t
5t

5t
5t
KjemiKjemi 1
Kjemi 2 (bygger på kjemi 1)
5t
5t
FysikkFysikk 1
Fysikk 2 (bygger på fysikk 1)
5t
5t
BiologiBiologi 1
Biologi 2
5t
5t
InformasjonsteknologiInformasjonsteknologi 1
Informasjonsteknologi 2
5t
5t

B - PROGRAMFAG FOR SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI

Studier innenfor språk, samfunnsfag og økonomi vil gi muligheter for en rekke spennende jobber både nasjonalt og internasjonalt. Hvis man er usikker på videre studier kan dette programområdet det være et riktig valg. Fagene innenfor dette programområdet gir et godt grunnlag for de fleste studieveier både i Norge og i utlandet.

PROGRAMFAGPROGRAMFAGENHETTIMER/UKE
NæringslivsøkonomiØkonomistyring
Økonomi og ledelse
5t
5t
Markedsføring og ledelseMarkedsføring og ledelse 1
Markedsføring og ledelse 2
(bygger på markedsføring og ledelse 1)
5t
5t
Politikk, individ og samfunnSosiologi og sosialantropologi
Sosialkunnskap
Politikk og menneskerettigheter
5t
5t
5t
RettslæreRettslære 1
Rettslære 2
5t
5t
EngelskEngelsk 1
Engelsk 2 (bygger på Engelsk 1)
5t
5t
Kommunikasjon og kulturKommunikasjon og kultur 1
Kommunikasjon og kultur 2
(bygger på kommunikasjon og kultur 1)
5t
5t
PsykologiPsykologi 1
Psykologi 2
5t
5t
Samfunnsøkonomi Samfunnsøkonomi 1
Samfunnsøkonomi 2 (bygger på samfunnsøkonomi 1)
5t
5t
MatematikkMatematikk R1
Matematikk R2 (bygger på matematikk R1)

Matematikk S1
Matematikk S2 (bygger på matematikk S1)
5t
5t

5t
5t