VÅRT SØKNADSSKJEMA FINNER DU HER

- Søknadsfrist 1. mars -

SØKE PÅ WANG UNG!

OPPTAK:

Skolens opptakskommitè behandler hver søknad individuelt, og søkerne får beskjed om inntak, venteliste eller avslag i henhold til skolens inntaksreglement. Ved oversøkning vil det bli holdt opptaksprøver.

PRAKTISK INFORMASJON OG PRIS:

Skolen mottar offentlig statstilskudd for elevene. Statstilskuddet dekker hoveddelen av driftsutgiftene, slik at skolepengene utgjør en mindre andel. For skoleåret 2021-22 er prisen Kr: 23. 800,-. Første avdrag av skolepengene er på kr: 2 000,- og tilbudt studieplass garanteres når første avdrag er betalt. Dette er en del av skolepengene og betraktes ikke som noe tillegg. Resten av skolepengene deles i 8 terminbeløp. Søkere som trekker tilbake søknaden før skolestart må sende skriftlig melding. Elever som har begynt er forpliktet til å betale halvparten av skolepengene før 31. desember. Skriftlig beskjed må i så fall være mottatt av skolen innen denne dato. Elever som slutter etter 1. januar, må betale hele summen. Skolepengene inkluderer daglig trening, undervisning, leksehjelp, lærebøker, treningstøy fra Nike og deler av kostnadene til en treningssamling.

 

HAR DU SPØRSMÅL I FORBINDELSE MED SØKNADEN?

Ta direkte kontakt med en av våre skoler:

WANG Toppidrett Fredrikstad.
E-post: fredrikstad@wang.no
Tlf: 69 24 12 61

WANG Toppidrett Hamar.
E-post: hamar@wang.no
Tlf: 948 40 009

WANG Ung Oslo.
E-post: ungoslo@wang.no
Tlf: 990 95 400

WANG Ung Tønsberg.
E-post: ungtonsberg@wang.no
Tlf: 977 15 444

WANG Toppidrett Oslo:
E-post: oslotoppidrett@wang.no
Tlf: 22 12 97 03

WANG Studiespesialiserende Oslo.
E-post: oslostudspes@wang.no
Tlf: 22 12 97 03

WANG Toppidrett Stavanger.
E-post: stavanger@wang.no
Tlf: 51 84 07 00

WANG Toppidrett Tønsberg.
E-post: tonsberg@wang.no
Tlf: 977 15 444