SØKE PÅ WANG UNG!

VÅRT SØKNADSSKJEMA FINNER DU HER

- Søknadsfrist 1. mars -
OPPTAK:

Skolens opptakskommitè behandler hver søknad individuelt, og søkerne får beskjed om inntak, venteliste eller avslag i henhold til skolens inntaksreglement. Ved oversøkning vil det bli holdt opptaksprøver . Ler mer om inntaksprosessen her.

PRAKTISK INFORMASJON OG PRIS:

Skolen mottar offentlig statstilskudd for elevene. Statstilskuddet dekker hoveddelen av driftsutgiftene, slik at skolepengene utgjør en mindre andel. For skoleåret 2021-22 er prisen Kr: 23. 800,-. Første avdrag av skolepengene er på kr: 2 000,- og tilbudt studieplass garanteres når første avdrag er betalt. Dette er en del av skolepengene og betraktes ikke som noe tillegg. Resten av skolepengene deles i 8 terminbeløp. Søkere som trekker tilbake søknaden før skolestart må sende skriftlig melding. Elever som har begynt er forpliktet til å betale halvparten av skolepengene før 31. desember. Skriftlig beskjed må i så fall være mottatt av skolen innen denne dato. Elever som slutter etter 1. januar, må betale hele summen. Skolepengene inkluderer daglig trening, undervisning, leksehjelp, lærebøker, treningstøy fra Nike og deler av kostnadene til en treningssamling.

HAR DU SPØRSMÅL I FORBINDELSE MED SØKNADEN?

Ta direkte kontakt med en av våre skoler:
TOPPIDRETT/VIDEREGÅENDE

WANG  Studiespesialiserende Oslo
Hansteensgate 8
0253 Oslo
Tlf: 22 12 97 00

oslostudspes@wang.no
Ansatte
Kart

 

WANG Toppidrett Oslo
Hansteensgate 8
0253 Oslo
Tlf: 22 12 97 03

oslotoppidrett@wang.no
Ansatte
Kart

WANG Toppidrett Fredrikstad
Stadion 3
1671 Kråkerøy
Tlf: 69 24 12 61

fredrikstad@wang.no
Ansatte
Kart

WANG Toppidrett Hamar
Kornsilovegen 54
2316 Hamar
Tlf: 948 40 009

hamar@wang.no
Ansatte
Kart

WANG Toppidrett Romerike
Midlertidig besøksadresse:
Hansteens gate 8
0253 Oslo
Tlf: 415 68 464

romerike@wang.no
Ansatte

WANG Toppidrett Stavanger
Gunnar Warebergs gate 5
4021 Stavanger
Tlf: 51 84 07 00

stavanger@wang.no
Ansatte
Kart

WANG Toppidrett Tønsberg
Grenaderveien 11,
3122 Tønsberg
Tlf: 977 15 444

tonsberg@wang.no
Ansatte
Kart

UNG

WANG Ung Fredrikstad
Stadion 3
1671 Kråkerøy
Tlf: 69 24 12 61

ungfredrikstad@wang.no
Ansatte
Kart

WANG Ung Hamar
Kornsilovegen 54
2316 Hamar
Tlf: 948 40 009

unghamar@wang.no
Ansatte
Kart

WANG Ung Oslo
Haslevangen 16
0579 Oslo
Tlf: 990 95 400

ungoslo@wang.no
Ansatte
Kart

 

WANG Ung Romerike
Midlertidig besøksadresse:
Hansteens gate 8
0253 Oslo
Tlf: 415 68 464

ungromerike@wang.no
Ansatte

WANG Ung Sandnes
Asheimveien 45
4318 Sandnes
Tlf: 909 05 021

ungsandnes@wang.no

Kart

WANG Ung Stavanger
Gunnar Warebergs gate 5
4021  Stavanger
Tlf: 51 84 07 00

ungstavanger@wang.no

Kart

WANG Ung Tønsberg
Grenaderveien 13
3122 Tønsberg
Tlf: 977 15 444

ungtonsberg@wang.no
Ansatte
Kart