Viktig søkerinformasjon når du skal søke til WANG Ung

Inntaksreglement blir fastsatt av styret ved hver skole i midten av november 2021 med hjemmel i lov av 4. juli 2003 nr. 84 om frittståande skolar med rett til statstilskott (friskolelova, sist revidert 26.08.2020) § 3-1. Vi anbefaler å bruke Chrome som nettleser når du skal søke.

 • Søknad krever innlogging av foresatte
 • Foresatte skal underskrive/godkjenne søknaden digitalt.
  • Foresatt som fyller ut søknaden, underskriver søknaden ved innsendelse
  • Dersom foresatte har delt bostedsadresse: Foresatt 2 mottar en epost med en lenke til digital underskrift/godkjenning
  • Søknaden vil ikke kunne behandles av skolen før foresatte eller begge foresatte (ved delt bosted) har underskrevet/godkjent søknaden
 • Søknadsfrist er 1. mars og alle elever som søker til en WANG Ung skole blir invitert til en morsom opptaksprøve
 • Invitasjon til opptaksprøve kommer i egen mail etter søknadsfrist
 • Etter at alle opptaksprøver er gjennomført foretar skolen et inntak
 • Vedtak om inntak sendes foresatte på mail. I denne mailen vil det være en lenke til «min side», hvor man må akseptere plassen eventuelt avslå plassen samt ønske om fremmedspråk
 • Søknadsportalen til 9. og 10. trinn åpner først 15. januar, siden man må vedlegge karakterkort fra jul sammen med søknaden

Søknadsfrist er 1. mars

Spørsmål?

Ved spørsmål, ta kontakt med skolen du skal søke. Du finner kontaktinfo her

Opptaksprøver:

Vi gjennomfører opptaksprøver etter søknadsfristen har gått ut. Du finner detaljert informasjon ved å trykke på knappen nedenfor