Hvordan søke:

  • Søknad krever innlogging av foresatte med ID-porten (MinID, BankID m.m.)
  • Dersom foresatte ikke bor sammen, må søknaden underskrives av begge foreldre. Når søknaden sendes inn av foresatt 1, sendes det automatisk et signeringsoppdrag til foresatt 2.
  • Dersom én foresatt har det fulle og hele foreldreansvaret, må foresatt krysse av for at foresatte bor sammen (slik at det ikke går ut et signeringsoppdrag til foresatt 2).

OPPTAK:

Skolens inntakskomitè behandler hver søknad individuelt, og søkerne får beskjed om inntak, venteliste eller avslag i henhold til skolens inntaksreglement (se knapp for mer informasjon). Alle søkere blir invitert til generell opptaksprøve. I noen idretter avholdes det spesifikke opptaksprøver. 

Dersom du har noen spørsmål kan du ta kontakt med oss.