Søknadsfristen er 1. mars for alle nye elever.
Intern søknadsfrist til Vg2 og Vg3 er 1. februar.

Nye elever kan søke til alle tre årene. Interne elever må selv søke videre til hvert klassetrinn.

OPPTAK:

Skolens inntakskomitè behandler hver søknad individuelt, og søkerne får beskjed om inntak, venteliste eller avslag i henhold til skolens inntaksreglement. (se knapp for mer informasjon). I noen idretter avholdes opptaksprøver. Søkerne vil få beskjed om dette individuelt.

HVORDAN SØKE:

Alle søknader til WANG skal gjøres gjennom vår søknadsportal. Søknadsportalen åpner 15.januar 2022.

 

Søknaden skal inkludere følgende vedlegg: Halvårsvurdering gitt desember/januar. Uttalelse fra klubb, trener, krets og eller forbund med beskrivelse av kandidatens ferdigheter.