Den generelle opptaksprøven som alle søkere er invitert til, ble arrangert 18. mars og 8. april. På grunn av høyt søkertall ble alpin, håndball, fotball, ishockey og freeski & snowboard invitert til spesifikke opptaksprøver på 8.trinn. Det er kun en prosentandel som ble invitert til spesifikke opptaksprøver, basert på resultatene fra den generelle opptaksprøven. Datoer for spesifikke opptaksprøver 8.trinn;

  • Alpin 6. april
  • Håndball og Fotball 22. april
  • Ishockey 26. april
  • Freeski & Snowboard 3. mai

Førsteinntak av årets søkere til 8. trinn skoleåret 2022-23, er sendt ut per e-post 2. mai i alle idrettsgrupper unntatt freeski/snowboard. I e-posten finner du lenke til Min side, med informasjon om inntaket. Inntak freeski/snowboard sendes ut onsdag 4. mai.

Vi har også sendt ut ventelistebrev og avslagsbrev. Disse brevene sendes gjennom Digipost til den som er oppgitt som foresatt 1 på søknaden.

Inntak til 9. og 10. trinn blir foreløpig ikke sendt, og blir vurdert fortløpende dersom det blir ledige plasser.