Statstilskudd

Skolen mottar offentlig tilskudd for elevene. Dette statstilskuddet dekker hoveddelen av driftsutgiftene, slik at eleven kun betaler en mindre andelskolepenger.

Økonomi

Skolepenger for 2020/2021 er totalt kr 24 400,- per skoleår.
Første avdrag skolepenger er kr. 2 000,– (resten deles opp i 8 terminer).  Bankgiro med kidnummer vil bli sendt  sammen med opptaksbekreftelsen.

Søkere som trekker tilbake søknaden  før skolestart, må sende skriftlig melding. For at betaler skal få refundert halvparten av beløpet, må meldingen være skolen i hende før skolestart. Elever som har begynt, er forpliktet til å betale halvparten av skolepengene før 31. desember. Skriftlig beskjed må i så fall være mottatt av skolen innen denne dato. Elever som slutter etter 1. januar, må betale hele summen.

Lånekassen

Alle elever ved WANG Toppidrett kvalifiserer for lån og stipend hos Lånekassen.

Vitnemål – karakterutskrift

Skriftlig halvårsvurdering mottas rundt 10. januar, og standpunkt (halvårsvurdering i enkelte fag på Vg1/Vg2) gis til elevene i midten av juni. Vitnemål/kompetansebevis sendes ut etter avsluttet skoleår.

Eksamen

I henhold til gjeldende regler får elevene standpunktkarakterer og blir trukket ut til eksamen i noen fag.

Skolereglement

Skolens reglement må underskrives og følges av alle WANGs elever. Brudd kan føre til tap av skoleplass.

PC

Elevene på Vg1 får utlevert PC for  personlig bruk de tre årene de går på  WANG Toppidrett. Denne må leveres  tilbake etter endt skolegang (eller hvis eleven slutter).

Hvis du har vedtak om spesialundervisning, og ønsker dette på WANG, bør  dokumentasjon ettersendes. Dette fordi PPT i hjemfylket ditt må søkes på nytt, noe som er en tidkrevende prosess. Videre trenger vi evt. å ansette kompetent lærer i faget/ fagene du skal ha spesialundervisning i.

Facebook-gruppe

Vi har en egen Facebook-gruppe. Den bruker vi til å holde deg informert gjennom søknadsprosessen. Meld deg inn i denne her.

Hvis det skulle være noe du lurer på er det bare å ta kontakt med oss:

WANG Toppidrett Oslo.
E-post: info@wang.no
Tlf: 22 12 97 00

Her finner du oss

Hansteensgate 8
0253 Oslo

E-post

info@wang.no

Sentralbord

22 12 97 03 Ansatte