Hopp til hovedinnhold

Statstilskudd

Skolen mottar offentlig tilskudd for elevene. Dette statstilskuddet dekker hoveddelen av driftsutgiftene, slik at eleven kun betaler en mindre andel skolepenger.

Økonomi

Skolepenger for 2023/2024 vil totalt være kr 26 000,- per skoleår.
Første avdrag skolepenger er kr. 2 000,– (resten deles opp i 8 terminer). 

I tillegg til skolepengene kommer en utgift til skole-PC. PC'en faktureres en sum tilsvarende laveste sats utstyrsstipend man får fra lånekassen per skoleår. Denne summen faktureres første avdrag skolepenger i september hvert skoleår. Satsen på utstyrsstipend ligger i 2023 på kr 1196,- og justeres opp noe hvert år.

Søkere som trekker tilbake søknaden  før skolestart, må sende skriftlig melding. For at betaler skal få refundert halvparten av beløpet, må meldingen være skolen i hende før skolestart. Elever som har begynt, er forpliktet til å betale halvparten av skolepengene før 31. desember. Skriftlig beskjed må i så fall være mottatt av skolen innen denne dato. Elever som slutter etter 1. januar, må betale hele summen.

Lånekassen

Alle elever ved WANG Toppidrett kvalifiserer for lån og stipend hos Lånekassen.

Vitnemål – karakterutskrift

Skriftlig halvårsvurdering mottas rundt 10. januar, og standpunkt (halvårsvurdering i enkelte fag på Vg1/Vg2) gis til elevene i midten av juni. Vitnemål/kompetansebevis sendes ut etter avsluttet skoleår.

Eksamen

I henhold til gjeldende regler får elevene standpunktkarakterer og blir trukket ut til eksamen i noen fag.

Skolereglement

Skolens reglement må underskrives og følges av alle WANGs elever. Brudd kan føre til tap av skoleplass.

PC

Elevene på WANG vil få utdelt en PC ved skolestart. PC'en faktureres en sum tilsvarende laveste sats utstyrsstipend man får fra lånekassen per skoleår. Denne summen faktureres første avdrag skolepenger i september hvert skoleår. Satsen på utstyrsstipend ligger i 2023 på kr 1196,- og justeres opp noe hvert år.

Sosiale medier

Vi har en egen Facebook-gruppe. Meld deg inn i denne her. Du finner oss også på Instagram under navnet wangtoppidrettoslo og på TikTok under navnet wangskolene.

Hvis det skulle være noe du lurer på er det bare å ta kontakt med oss:

WANG Toppidrett Oslo.
E-post: info@wang.no
Tlf: 22 12 97 00

Her finner du oss

Hansteensgate 8
0253 Oslo

E-post

info@wang.no

Sentralbord

22 12 97 03 Ansatte