Hopp til hovedinnhold

 

Dette ivaretar vi gjennom våre to prosjekt, «Helhetlig helse» og «Det 6-årige løpet», som begge bidrar til at vi får en mer helhetlig ivaretakelse av våre elever.


Helhetlig helse

«Helhetlig helse» er en helsefremmende satsning i hele WANG, i samarbeid med relevante fag- og forskningsmiljøer som har til hovedhensikt å sikre god fysisk og psykisk helse hos våre elever. «Det 6-årige løpet» sikrer våre elever en god og progressiv utvikling av det idrettsspesifikke treningsinnholdet fra UNG til TOPP på tvers av våre skoler.

Helhetlig helse har medført en ny retning hvor vi blant annet ønsker at informasjon og kunnskap om fysisk og psykisk helse skal være en naturlig del av elevenes hverdag. For å imøtekomme den nye retningen på best mulig vis har vi definerte årshjul for Helhetlig Helse for alle trinn, med ulike tiltak inn mot elever, ansatte og foresatte. Vi har fokus på å skape gode utviklingsmiljø på skolen og på trening, og her står mestring og trivsel sentralt. For skoleåret 23/24 har vi spesielt fokus på totalbelastning, energitilgjengelighet og OBS-perioder. For å lykkes med dette arbeidet er vi avhengig av et godt samspill med elev, lærer, trener og foresatte. For å styrke kompetansen til alle som er tett på eleven (lærere, trenere og foresatte) har vi et faglig samarbeid med Olympiatoppen, Sunn Idrett, Antidoping Norge, Braive, forskningsmiljøer på Norges Idrettshøgskole og Skadefri. Vi har tro på at vi sammen kan finne en god vei til å lykkes med idrett, skole og samtidig ha det bra i livet!

Det 6-årige løpet

«Det 6-årige løpet» er idrettsspesifikke utviklingstrapper i et 6-års perspektiv fra start på UNG til fullførelse av TOPP. Utviklingstrappene er utviklet av våre trenere i WANG i samarbeid med særforbundene i de aktuelle idrettene. Med dette sørger vi for en progressiv utvikling i henhold til Olympiatoppens utviklingsfilosofi og særforbundenes utviklingstrapper. Utviklingstrappene sikrer dermed idrettsspesifikk kvalitet i henhold til elevenes nåværende nivå samt god kommunikasjon rundt trening ettersom alle innenfor en idrett forholder seg til samme utviklingstrapp.

Ove Sollie og Stine Aamot leder disse to prosjektene i WANG.