Ved oversøking til WANG Ung vil søkerne gjennomføre en opptaksprøve. Opptaksprøven består av ulike elementer som vi ser på som viktige egenskaper innen idrett. Opptaksprøven er delt opp i to deler som beskrevet nedenfor, med en lunsjpause midt i (ha med egen matpakke og drikke).

Alle søkere vil få tilsendt informasjon om tid og sted for oppmøte.

Del 1 - Innendørs, Teknikk/Motorikk
Innendørs hall med utstyr

Stasjon 1: Motorikk
Grønne matter – 3 øvelser på matte
• Englehopp med armer og ben «i takt». 2 runder Englehopp med armer og ben «i utakt». 2 runder
• Forlengs rulle. 2 runder
• Forlengs rulle, hopp med 360 graders vending, forlengs rulle. 2 runder

2 trenere. En instruktør og en observatør
Vurdering: Poengskala 1 – 10.
Vurderingskriterier: Rytme, koordinasjon, balanse og kroppskontroll
Total tid: 15-20 min


Stasjon 2: Rytme/Spenst/Balanse

• 1: seriehopp med samlede ben
• 2: høye kneløft med stopp på hvert tredje steg
• 3: hinkehopp (indianerhopp)
• 3 runder pr. elev

2 trenere. En instruktør og en observatør
Vurdering: Poengskala 1 – 10.
Vurderingskriterier: spenst, rytme og posisjon (kne over tå)
Total tid: 15-20 min


Stasjon 3: Bokstav og tall leken (samarbeidsøvelse)

Søkerne deles i grupper og skal lage bokstaver og tall sammen som gruppe.
Hensikten med oppgaven er samarbeid og deltagelse/engasjement. Treneren sier hvilken bokstav eller hvilket tall elevene sammen skal lage med kroppene sine på gulvet (altså liggende).
2 trenere. En instruktør og en observatør

Vurdering: Poengskala 1 – 10.
Vurderingskriterier: Samarbeidsevne, evne til å ta beskjeder.
Total tid: 15-20 min

Stasjon 4 - Hinderløype
Søkerne har ett forsøk på en hinderløype og får to forskjellige resultater basert på tid og gjennomføring. Se bilde

Stasjon 4: Hinderløype

Varighet: Tid på 2 sammenhengende runder – varighet ca. 2 min.
Vurdering: Poengskala 1 – 10 (både tid og gjennomføring)
Vurderingskriterier: Tid på hinderløypa og Score på kroppskontroll, posisjon og at man gjennomfører hindrene riktig.


Lunsj

Del 2 - Utendørs først, deretter inne.

Øvelse for alle søkere.
Felles løpetur i rolig tempo utendørs, uansett vær.
Trenere foran, i midten og bak og søkerne skal holde seg mellom.

Vurdering: Poengskala 1-3
Vurderingskriterier: Generell utholdenhet, evne til å ta instruksjon og lytte til trener.
Skifte tøy – ute/innesko.

Stasjon 5 - Beep Test
Utøveren skal løpe mellom to markeringer på 20 m med økende hastighet innen et gitt lydsignal (bip). Dersom man ikke når markeringen på andre siden innen lydsignalet vil testen bli avsluttet for den enkelte, og antall lydsignal/gjennomført lengde vil bli registrert.

Vurdering: Poengskala 1 – 10

Stasjon 6: Øye/ball koordinasjon.

Søkerne deles i 3 grupper og skal gjennom alle gruppene.

Gruppe 1 - Basketball
Øvelse 1: Stusse basketball 10 ganger med hver hånd.

Øvelse 2: Stusse basket ball 10 ganger fra hånd til hånd.

Øvelse 3: Stusse basketball 10 ganger uten å se på ballen.


Gruppe 2 - Bordtennisball og fotball

Øvelse 1: Sprette bordtennisballen 10 ganger på racketen med hver hånd

Øvelse 2: Sprette bordtennisballen 10 gang r og snu racketen mellom hvert slag

Øvelse 3: Føre en ball med bena 3 meter og snu tilbake, totalt 6 meter, samtidig som man balanserer bordtennisballen på bordtennisracketen

Gruppe 3 - Innebandy

Øvelse 1: Føre en innebandy ball med innebandy kølle gjennom 5 kjegler, avstand 3 meter. Avsluttes med å vippe ballen opp i "kasse" med avstand på 3 meter.

Vurdering: Poengskala 1-10

Vurderingskriterier: Ballkontroll. Øye-hånd koordinasjon.

Felles avslutning.