wanggolf

GOLF ROMERIKE

Velkommen til WANG Golf

Treningen og undervisningen i golf har som hovedmål å forbedre elevenes kunnskaper og holdninger til faget toppidrett. I hovedsak basistrening, golfspesifikke ferdigheter og treningsplanlegging. På WANG Toppidrett får golfere mulighet til å ta med seg en kompetansegivende utdanning i kombinasjon med gode rammer for å drive trening og konkurranse på nasjonalt og internasjonalt nivå. På treningene har vi fokus på å legge til rette for at hver utøver skal utvikle sine individuelle ferdigheter.


SAMARBEIDSPARTNERE

  • WANG Toppidrett er en del av utøverens treningshverdag. Alle treningsøkter er åpne for at klubbtrener gjennomfører treningen med utøveren. Sportssjef og trenere har jevn kontakt med klubbtrener for å ivareta hver enkelt utøvers utvikling.
  • Norges Golfforbund har avtale med WANG som sikrer alle utøvere i Team Norway Junior rammer som gir best mulighet for å kombinasjon mellom å satse på idretten og skole. Som en del av dette samarbeidet stiller NGF med trenerressurs en økt pr uke på WANG treningene.
  • Losby Golfklubb gir oss mulighet til å trene på alle deler av spillet i sesong, i tillegg til å by på gode fasiliteter på vinteren. Alle utøvere kan kjøpe midlertidig medlemskap som gir rett til fritt spill på banen. Det gir også tilgang til treningsområdene og fasilitetene hele året.


TRENINGSFASILITETER

  • Losby GK er vår hovedarena for golftrening hele skoleåret. I sesong vil treningen i hovedsak foregå på banen med individuelle arbeidsoppgaver og fellesøkter.
  • Sportitude treningssenter er vår hovedarena for fysisk trening. Her har vi trening hver fredag gjennom hele skoleåret. Treningssenteret ligger 100m fra skolen.
  • Fornebu Indoor Golf Center er vår hovedarena for heldagssamlinger på vinteren. Det gir mulighet for meget god feedback ved trening på alle deler av spillet. På disse samlingene
  • gjennomfører vi også midtveissamtaler med alle utøverne i hvert semester.
  • Golf har en 14 dagers fellessamling hvert år med utøvere fra alle 5 skolene og en samling med kun utøvere fra Romerike. Vi har til sammen over 4 uker i året med samlingsdøgn og samlingsdager.

BLI MED PÅ VÅRT GOLF TEAM

Vi ser alltid etter de beste golfspillerne

VÅRE TRENERE

Niklas_Diethelm

Niklas Diethelm

SPORTSSJEF

Tlf: 98432409
E-post: niklas.diethelm