Hopp til hovedinnhold

Gir deg mulighet til å trene i et miljø som tar dine ambisjoner på alvor, og som samtidig legger til rette for at du skal nå dine akademiske mål

ÅPNINGSTIDER KONTORET

Mandag til torsdag: 08.00 til 15.00
Fredag: 08.00 til 14.30

Jul, påske og juli er kontoret stengt. Sommertid i begynnelsen august, samt kortere åpningstid i andre ferier.


VISMA IN SCHOOL

WANG Toppidrett Stavanger bruker Visma InSchool som skoleadministrativt system. Elever kan bruke app eller nettleser (Feide eller BankID), foresatte kan foreløpig kun bruke nettleser (BankID). For mer informasjon om hvordan man blir registrert som foresatt i VIS les her.

Logg inn i nettleser her: Visma InSchool

Informasjon fra skolen til foresatte som sendes fra Visma InSchool kommer på SMS. For å få SMS må man være registrert i Visma InSchool. Syns du det er vanskelig å lese nyhetsbrev og annen informasjon på mobilen? Et tips er å videresende meldingen du får til din egen e-post slik at du kan åpne den på nettbrett eller PC.

Visma har laget en kort introduksjonsvideo for foresatte og en for elever:
Video for foresatte finner du her.
Video for elever finner du her.


EKSAMENSPLAN VÅREN 2024

Datoene for eksamen våren 2024 er nå klare. Nedenfor finner du en lenke til årets datoer. Noen prøver ligger på samme dato, man kan kun komme opp i en eksamen per dag.

Onsdag 15. mai kl 09.00 får man beskjed om hvilke(t) fag man kommer opp til i skriftlig eksamen. Hovedregelen om eksamen er:

  • Vg1: Ca 20% av elevene kommer oppi enten skriftlig eller muntlig eksamen
  • Vg2: Alle kommer opp til én eksamen. Enten muntlig eller skriftlig eksamen
  • Vg3: Alle elever skal som hovedregel ha tre skriftlige eksamener og én muntlig eksamen. Dersom dette ikke er mulig (pga. kollisjoner mellom skriftlige fag som ligger på samme dato) må aktuell elev ha to skriftlige eksamener og to muntlige eksamener.

VIKTIG OM EKSAMEN:
Eksamensdagene er satt, man kan ikke være borte på eksamen. Dersom man ikke gjennomfører en eksamen man er trukket ut til kvalifiserer man ikke til å få et vitnemål. Er man syk på eksamensdagen må man skaffe gyldig legemelding for sykdom, man får da muligheten til å gjennomføre NUS-eksamen påfølgende høst (OBS! man må da melde seg på til skolen!). 

Eksamensplan


FORSKRIFT/VEILEDNING FOR ORDEN OG OPPFØRSEL

Forskrift / veiledning for orden og oppførsel finner du her.


FRAVÆRSREGLER

Fra skoleåret 2016-2017 ble det innført fraværsgrense på 10 prosent udokumentert fravær. Fraværsgrensen gjelder i enkeltfag, ikke ditt totale fravær. Les mer om dette hos utdanningsdirektoratet her.

Direkte link til oversikt over hva som kan regnes som dokumentert fravær her.


SÆRSKILT TILRETTELEGGING

En elev kan ha krav på særskilt tilrettelegging for undervisning, eksamen og årsprøver. Sosialpedagogisk rådgiver ved WANG er Niclas Magnusson. Han treffes på e-post niclas.magnusson@wang.no eller telefon 413 12 523. Du kan også lese mer her.


KARRIEREVEILEDER

Karriereveileder heter Jan helge Ueland. Du treffer han på e-post jan.ueland@wang.no


HELSESYKEPLEIER

Helsesykepleier ved WANG Toppidrett Stavanger Karen Johanne Olsen er tilgjengelig til gitte tider på sitt kontor i 4. etasje. Hun er tilgjengelig for elevene hver torsdag Hun kan også kontaktes på mobil 476 96 014 eller på e-post.


SKOLESKYSS

Elever bosatt i Stavanger har ikke rett til gratis skoleskyss. Info fra Rogaland Fylkeskommune her.
Ved behov for midlertidig transport grunnet skade, ta kontakt med kontoret.


SKJEMA FOR IDRETTSFRAVÆR

Du finner skjema for idrettsfravær her.


BRANNINNSTRUKS

Branninstruks for WANG Toppidrett Stavanger finner du i sin helhet her.


SKADETILFELLE I SKOLESAMMENHENG

Du finner informasjon om om fremgangsmåte ved skadetilfelle (etter akutt behandling av skaden) her.


KLAGE PÅ ENKELTVEDTAK

Alle enkeltvedtak som gjøres på skolen, kan påklages. Les mer her.


ET TRYGT OG GODT SKOLEMILJØ!

Alle elever har rett på et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring! Du kan lese mer om dette på utdanningsdirektoratet sine hjemmesider her. Skolen sin egen handlingsplan finner du her.


ELEVOMBUDET

Har du spørsmål om rettighetene dine? Elevombudet skal passe på elevers og lærlingers rettigheter. Les mer her.