Hopp til hovedinnhold

Statstilskudd

Skolen mottar offentlig tilskudd for  elevene. Det gjør at du betaler mindre
skolepenger. Dette statstilskuddet  dekker hoveddelen av driftsutgiftene  slik at eleven kun betaler en mindre  andel skolepenger.

Skolepenger

Skolepenger for 2023/2024 vil totalt være kr 24 400,- per skoleår.

Første avdrag av skolepenger er på kr 2 000,– og skal betales før skolestart. Dette er en del av skolepengene og kommer ikke i tillegg. Restbeløpet deles i 8 månedlige avdrag.

I tillegg til skolepengene kommer en utgift til skole-PC. PC'en faktureres en sum tilsvarende laveste sats utstyrsstipend man får fra lånekassen per skoleår. Denne summen faktureres første avdrag skolepenger i september hvert skoleår. Satsen på utstyrsstipend ligger i 2023 på kr 1196,- og justeres opp noe hvert år.

Alle utmeldinger må skje skriftlig. Søkere som trekker tilbake søknaden før skolestart, må sende skriftlig melding. For at betaler skal få refundert halvparten av beløpet, må meldingen være skolen i hende før skolestart. Elever som ønsker å slutte, er forpliktet til å betale halvparten av skolepengene før 31. desember. Skriftlig beskjed må i så fall være mottatt av skolen innen denne dato. Elever som slutter etter 1. januar, må betale hele summen.

PC

Elevene på WANG vil få utdelt en PC ved skolestart. PC'en faktureres en sum tilsvarende laveste sats utstyrsstipend man får fra lånekassen per skoleår. Denne summen faktureres første avdrag skolepenger i september hvert skoleår.

Skolestart

Vi følger i størst mulig grad skoleruten til Oslo kommune. Skolestart de siste årene har ligget på mandag i uke 34.

Undervisningstid

Undervisningen foregår mellom kl. 08.00 og 15.30 fra mandag til fredag. Skolen er åpen til kl. 17.00, mandag til torsdag for elever som har behov for å benytte klasserom.

Lånekassen

Elever ved WANG kan søke lån og stipend i Lånekassen etter gjeldende regler. Alle elever er berettiget til utstyrsstipend.

Vitnemål/kompetansebevis - karakterutskrift

Elevene får utlevert 1. halvårsvurdering rundt 10. januar og 2. halvårsvurdering/ standpunkt rundt 15. juni. Vitnemål/ kompetansebevis gis ut etter avsluttet skoleår.

Eksamen

I henhold til gjeldende regler får elevene standpunktkarakterer og blir trukket ut til eksamen i noen fag.

Skolereglement

Skolens ordensreglement må underskrives og følges av alle WANGs elever.Brudd kan føre til tap av skolplass.

Foreldremøter

I september og januar holder skolen foreldremøter og informasjonsmøter for foresatte og interesserte elever.

Skolebøker

Alle elever får låne gratis skolebøker, og WANG har inngått låneavtale med et utleiefirma. Boklister, informasjon om hvordan bøker bestilles, utleveres og leveres tilbake finnes på www.boklisten.no

Leksehjelp

Skolen tilbyr alle elever gratis leksehjelp  mandag, onsdag og torsdag. Leksehjelpen varer fra kl. 15.35 til 16.30.

Spesialundervisning

Elever med vedtak om spesialundervisning på ungdomsskolen, og som ønsker å søke om dette på  WANG, bør ettersende dokumentasjon så fort som mulig. Dette fordi PPT i hjemmefylket ditt må søkes på nytt, noe som er en tidkrevende  prosess. Videre trenger vi evnt. å ansette kompetent lærer i faget/fagene.

Sosiale medier

Vi har en egen Facebook-gruppe. Meld deg inn i denne her. Du finner oss også på Instagram under navnet wangtoppidrettoslo og på TikTok under navnet wangskolene.

Hvis det skulle være noe du lurer på er det bare å ta kontakt med oss:

WANG Studiespesialiserende.
E-post: info@wang.no
Tlf: 22 12 97 00

Her finner du oss

Hansteensgate 8
0253 Oslo

E-post

info@wang.no

Sentralbord

22 12 97 00 Ansatte