Hopp til hovedinnhold

VÅRT SKOLETILBUD

Hos oss oppnår elevene resultater som åpner dørene til høyere studier og spennende karrieremuligheter.

PROGRAMFAG I PROGRAMOMRÅDE FOR REALFAG

På WANG tilbyr vi realfagene: Matematikk (R og S), Fysikk, Kjemi, Biologi og IT. Undervisningen finner sted i helt nye klasserom, og vi har både moderne utstyr og nye laboratorier. Noen studier på universitet og høgskole, som f.eks. medisin, odontologi, veterinær, ernæring, farmasi, ingeniør og en del økonomiske studier, krever realfag. På WANG kan du velge de realfagene du selv ønsker for videre studier.

Programområde for språk, samfunnsfag og økonomi

Studier innenfor språk, samfunnsfag og økonomi, gir muligheter for en rekke spennende jobber både nasjonalt og internasjonalt. Hvis man er usikker på videre studier, kan dette programområdet være et riktig valg. WANGs tilbud innenfor dette programområdet gir et godt grunnlag for de fleste studieveier både i Norge og utlandet. På WANG tilbyr vi disse fagene innenfor språk, samfunnsfag og økonomi: Psykologi, Økonomistyring, Økonomi og ledelse, Markedsføring og ledelse, Sosiologi og sosialantropologi, Sosialkunnskap, Politikk og menneskerettigheter, Samfunnsøkonomi, Rettslære, Engelsk og Kommunikasjon og kultur.

STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM

Krav til timetall og fagsammensetning:

For å få vitnemål og generell studiekompetanse fra studiespesialiserende utdanningsprogram, må du ha minimum   30 skoletimer per uke over tre år, totalt 2 523 årstimer. Av disse timene er 60 skoletimer obligatoriske fellesfag med 30 skoletimer fellesfag i Vg1, 15 skoletimer fellesfag i Vg2 og 15 skoletimer fellesfag i Vg3.

Videre må du ha minimum to programfag fra samme fagområde i ditt valgte programområde (realfag eller språk, samfunnsfag og økonomi) både på Vg2 og Vg3. Disse fagene utgjør til sammen 20 skoletimer per uke, 10 timer på Vg2 og 10 timer på Vg3. De siste 10 skoletimene, fem timer per uke på Vg2 og fem skoletimer per uke på Vg3 kan velges fra begge programområder. Elever som ikke har hatt to fremmedspråk på ungdomsskolen MÅ bruke de fem valgfrie skoletimene på Vg3 til 2. fremmedspråk  (timetallene er oppgitt i 45 minutters enheter per uke).

Informasjon utover dette finnes i Utdanningsdirektoratets  rundskriv  Udir–1–2021.

Vg1

Noen elever er ofte usikre når det gjelder  valg av programområde og programfag for Vg2 og Vg3. Dette trenger de imidlertid ikke ta stilling til før etter juleferien første skoleår. I Vg1 får elevene basiskunnskaper i fagområder som gjør det enklere å planlegge videre.

Matematikk 1T eller 1P

Matematikk er en del av vår globale  kulturarv. Faget griper inn i mange vitale  samfunnsområder, som medisin, økonomi,  teknologi, kommunikasjon, energiforvaltning og byggevirksomhet. Solid kompetanse i matematikk er derfor en forutsetning for utvikling av samfunnet.

Matematikk er obligatorisk de to første  årene, 5 skoletimer per uke i Vg1 og  minimum 3 skoletimer per uke i Vg2. Du  kan velge mellom teoretisk matematikk (1T)  og praktisk matematikk (1P). Dette valget  foretas på søknadsskjema for Vg1. Hvis  du velger praktisk matematikk, kan du ikke  fordype deg i realfaglig matematikk på Vg2  og Vg3.

Matematikk – 1T

Tall og algebra, geometri, sannsynlighet og funksjoner.

Matematikk – 1P

Matematikken i dette kurset er noe  lettere og mer praktisk orientert enn i 1T. Hovedområder: Tall og algebra, geometri,  økonomi, sannsynlighet og funksjoner.

Matematikk – forsert opplegg

På WANG tilbyr vi forsert opplegg i  Matematikk R1 på Vg1 og Matematikk R2 på Vg2.

2 Fremmedspråk

Vi tilbyr spansk, tysk og fransk som andre fremmedspråk. Du velger fritt blant disse tre på Vg1 og du må ha språket 4 skoletimer i uka over minimum to år.

Det er likevel noen regler for ditt valg:

Dersom du har fulgt undervisning i et av fremmedspråkene på ungdomsskolen, kan du velge å fortsette med dette fremmedspråket. Du velger da tysk 2, fransk 2 eller spansk  2.  Alternativt kan du velge å begynne på nytt i et annet  fremmedspråk og følge dette i to år. Du kan ikke velge å begynne på nytt i det samme fremmedspråket du hadde på ungdomsskolen.

For deg som ikke har hatt 2. fremmedspråk på ungdomsskolen, gjelder spesielle regler. Her tilbyr vi bare  spansk 1+2, og for deg er det obligatorisk å følge faget i 3 år. Du kan da ikke velge programfag fra blokk 1 på Vg3. Se nærmere beskrivelse under Vg2.

Vg2 og Vg3

Vi anbefaler elevene å velge alle tre fagene innenfor sitt eget programområde i Vg2. Dette fordi det er obligatorisk å bygge videre på to av programfagene innenfor valgt programområde fra Vg2 til Vg3. Har du bare to programfag i ditt valgte programområde på Vg2, blir du tvunget til å bygge videre på disse i Vg3 selv om det skulle vise seg at du ikke trives med fagene. Det samme gjelder elever som må ha fremmedspråk i blokk 1 på Vg3.

For deg som ikke har hatt noe fremmedspråk på ungdomsskolen, gjelder spesielle regler. Her tilbyr vi bare spansk 1+2, og for deg er det obligatorisk å følge faget i 3 år. Du kan da ikke velge programfag fra blokk 1 på Vg3. Se nærmere beskrivelse under Vg2. Hvis du lurer på om det studiet du har planer om å søke på etter videregående skole krever spesielle fag, finner du en fullstendig oversikt på www.samordnaopptak.no

Vi anbefaler elevene å velge alle tre fagene innenfor sitt eget programområde i Vg2. Dette fordi det er obligatorisk å bygge videre på to av programfagene innenfor valgt programområde fra Vg2 til Vg3. Har du bare to programfag i ditt valgte programområde på Vg2, blir du tvunget til å bygge videre på disse i Vg3 selv om det skulle vise seg at du ikke trives med fagene. Elever som må ha 2. fremmedspråk på Vg3 (blokk 1) må bygge videre på fagene de velger i blokk 2 og blokk 3 fra Vg2 til Vg3.

PROGRAMOMRÅDE FOR REALFAG

På WANG tilbyr vi realfagene matematikk, fysikk, kjemi, biologi og IT. Undervisningen finner sted i helt nye klasserom og vi har  både moderne utstyr og nye laboratorier. Noen studier på universitet og høgskole, som f.eks. medisin, odontologi, veterinær, ernæring, farmasi, ingeniør og en del økonomiske studier, krever spesiell studiekompetanse. Felles for disse studiene er at de krever ulike kombinasjoner av realfag.

PROGRAMFAGPROGRAMFAGENHETTIMER/UKE
MatematikkMatematikk R1
Matematikk R2 (bygger på matematikk R1)

Matematikk S1
MatematikkS2 (bygger på matematikk S1)
5t
5t

5t
5t
KjemiKjemi 1
Kjemi 2 (bygger på kjemi 1)
5t
5t
FysikkFysikk 1
Fysikk 2 (bygger på fysikk 2)
5t
5t
BiologiBiologi 1
Biologi 2
5t
5t
InformasjonsteknologiInformasjonsteknologi 1
Informasjonsteknologi 2
5t
5t

Matematikk S (for samfunnsfag) og R (for realfag):
Det er ikke anledning til å kombinere programfag matematikk S1 med matematikk R2, eller matematikk R1 med matematikk S2. Elever som velger matematikk som programfag i Vg2, følger ikke fellesfaget i matematikk 2P i Vg2. De må da erstatte minst 84 årstimer eller 3 skoletimer per uke med et annet fag. Hos oss på WANG kan de velge mellom Biologi 1 eller Engelsk 1 (begge fagene er på 140 årstimer).

Programområde for språk, samfunnsfag og økonomi
Studier innenfor språk, samfunnsfag og økonomi, gir muligheter for en rekke spennende jobber både nasjonalt og internasjonalt. Hvis man er usikker på videre studier kan dette programområdet være et riktig valg. Man utvikler  kompetanse innen blant annet språk, politikk, kultur og kommunikasjon, samt markedsføring. WANGs tilbud innenfor dette programområdet gir et godt grunnlag for de fleste studieveier både i Norge og utlandet.

PROGRAMOMRÅDE FOR SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI

Studier innenfor språk, samfunnsfag og økonomi vil gi muligheter for en rekke spennende jobber både nasjonalt og internasjonalt. Hvis man er usikker på videre studier kan dette programområdet det være et riktig valg. Fagene innenfor dette programområdet gir et godt grunnlag for de fleste studieveier både i Norge og i utlandet.

PROGRAMFAGPROGRAMFAGENHETTIMER/UKE
NæringslivsøkonomiØkonomistyring
Økonomi og ledelse
5t
5t
Markedsføring og ledelseMarkedsføring og ledelse 1
Markedsføring og ledelse 2 (bygger på markedsføring og ledelse 1)
5t
5t
Politikk, individ og samfunnSosiologi og sosialantropologi
Sosialkunnskap
Politikk og menneskerettigheter
5t
5t
5t
RettslæreRettslære 1
Rettslære 2
5t
5t
EngelskEngelsk 1
Engelsk 2 (bygger på Engelsk 1)
5t
5t
Kommunikasjons og kulturKommunikasjon og kultur 1
Kommunikasjon og kultur 2 (bygger på kommunikasjon og kultur 1)
5t
5t
PsykologiPsykologi 1
Psykologi 2
5t
5t
SamfunnsøkonomiSamfunnsøkonomi 1
Samfunnsøkonomi 2 (bygger på samfunnsøkonomi 1)
5t
5t
MatematikkMatematikk R1
Matematikk R2 (bygger på matematikk R1)

Matematikk S1
Matematikk S2 (bygger på matematikk S1)
5t
5t

5t
5t

Her finner du oss

Hansteensgate 8
0253 Oslo

E-post

info@wang.no

Sentralbord

22 12 97 00 Ansatte