Hopp til hovedinnhold

Aktuelt

Informasjon til elever og foresatte 2023/2024

Skolens ordensreglement og informasjon finner du her.

Skoleruta 2023/2024

Skolerute for WANG Toppidrett Fredrikstad finner du her.

Visma InSchool

WANG Toppidrett Fredrikstad bruker Visma InSchool som skoleadministrativt system. Elever kan bruke app eller nettleser (Feide eller eller BankID). Link til innloggingsside: https://wang-fredrikstad.inschool.visma.no/Login.jsp#/

Vurderingsplaner

Se vurderingsplaner for vg1, vg2 og vg3.

Elevundersøkelsen

Elevundersøkelsen gir elevene mulighet til å si hva de mener om læring og trivsel på skolen.
På WANG gjennomfører vi elevundersøkelsen i uke 44.

Informasjon om undersøkelsen

Idrettsfravær/fri fra opplæringen

Last med skjema for idrettsfravær her
Last ned skjema for søknad om fri fra opplæringen her

Utstyrsstipend

Som elev ved WANG har du rett på utstyrsstipend fra lånekassen. Dette er ikke behovsprøvd.
Les mer om utstyrsstipend her.

Lånekassen

Alle heltidselever ved skolen kvalifiserer for lån og stipend etter gjeldende regler. Ved avbrudd i skolegangen må både skole og elev melde fra til lånekassen. Lånekassen.

Helsetilbud på Olympiatoppen

Som elev på WANG Toppidrett har du tilgang til Olympiatoppens helseavdeling med rabatterte priser og prioritet. Ring 24 07 57 10 for bestilling av time. Ta meg til Olympiatoppen.

PC-ordning

Ved WANG får alle elever som begynner på vg1 og nye elever på vg2/3 egen elev-PC ved skolestart. Denne gir tilgang til skolens nettverk, printere og nødvendig programvare og ressurser.

Skyss for elever

Østfold Kollektivtrafikk AS har ansvaret for å tilrettelegge skyssen for elever i den videregående skole i Østfold som etter lov og regelverk har rett til skyss. For øvrig gjelder ordinære reisevilkår for aktuelle transportmidler.

Les mer på Østfold kollektiv sider.

Leksehjelp

WANG Toppidrett Fredrikstad tilbyr leksehjelp opptil 3 dager pr. uke med faglærere. Leksehjelp foregår etter ordinær skoletid (15.00-15.45). Les mer her.


Lov og forskrift

Opplæringsloven §9-A

"Alle elevar har rett til eit trygt og godt skolemiljø som fremjar helse, trivsel og læring".

Handlingsplan for et trygt og godt skolemiljø

Viktige lovlinker

Alle lover som regulerer WANG Tønsberg sin drift kan du sette deg inn her:

Privatskoleloven
Forskrift til Privatskoleloven
Forvaltningsloven
Økonomiforskriften

Her finner du oss

Stadion 3
1671 Kråkerøy

E-post

fredrikstad@wang.no

Sentralbord

69 24 12 61 Ansatte