Statstilskudd

Skolen mottar offentlig tilskudd for elevene. Dette statstilskuddet dekker hoveddelen av driftsutgiftene, slik at eleven kun betaler en mindre andelskolepenger.

Økonomi

Skoleår:  Vg1 / Vg2 / Vg3  kr: 21 800,-

Første avdrag av skolepengene er på kr: 2.000,- og tilbudt studieplass garanteres når første avdrag er betalt. Dette er en del av studieavgiften og betraktes ikke som noe tillegg. Resten av studieavgiften deles i 8 terminbeløp. Skolepengene inkluderer daglig trening, undervisning, leksehjelp, lærebøker, elev-PC og treningstøy fra Nike. Elever som har begynt, er forpliktet til å betale halvparten av skolepengene før 31. desember. Skriftlig beskjed må i så fall være mottatt av skolen innen denne dato. Elever som slutter etter 1. januar, må betale hele summen.

Lånekassen

Alle elever ved WANG Toppidrett kvalifiserer for lån og stipend hos Lånekassen.

Vitnemål – karakterutskrift

Skriftlig halvårsvurdering mottas rundt 20. januar, og vitnemål/ kompetansebevis sendes ut etter avsluttet skoleår.

Eksamen

I henhold til gjeldende regler får elevene standpunktkarakterer og blir trukket ut til eksamen i noen fag.

Skolereglement

Skolens reglement må følges av alle WANGs elever. Brudd kan i ytterste konsekvens føre til tap av skoleplass.

Hvis det skulle være noe du lurer på er det bare å ta kontakt med oss:

WANG Toppidrett Fredrikstad.
E-post: fredrikstad@wang.no
Tlf: 69 24 12 61

Her finner du oss

Stadion 3
1671 Kråkerøy

E-post

fredrikstad@wang.no

Sentralbord

69 24 12 61 Ansatte