Statstilskudd

Skolen mottar offentlig tilskudd for elevene. Dette statstilskuddet dekker hoveddelen av driftsutgiftene, slik at eleven kun betaler en mindre andelskolepenger.

Økonomi

Skoleår:  Vg1 / Vg2 / Vg3  kr: 24 500,- (skoleåret 2024-2025)

Første avdrag av skolepengene er på kr: 2.000,- og tilbudt studieplass garanteres når første avdrag er betalt. Dette er en del av studieavgiften og betraktes ikke som noe tillegg. Resten av studieavgiften deles i 8 terminbeløp. Dersom du ønsker å slutte underveis i skoleåret, så betaler du faktura for inneværende måned etter at oppsigelse av skoleplass er mottatt av skolen.

I henhold til forskrift til privatskolelova, så vil skolen i tillegg ta inn laveste sats av elevenes utstyrsstipend fra Lånekassen pr skoleår (kr. 1196 av totalt utbetalt utstyrsstipend på kr. 3625 pr skoleåret 2023-2024) som betaling for skole-pc som brukes av i undervisningen. Maskinen vil da eies av eleven etter de tre årene på vgs.

Skolen gir søskenmoderasjon når to søsken (eller flere) er elever ved skolen samme skoleår. Det gis kr 5000.- i rabatt på skolepenger for den eldste eleven.

Lånekassen

Alle elever ved WANG Toppidrett kvalifiserer for lån og stipend hos Lånekassen.

Vitnemål – karakterutskrift

Skriftlig halvårsvurdering mottas rundt 20. januar, og vitnemål/ kompetansebevis sendes ut etter avsluttet skoleår.

Eksamen

I henhold til gjeldende regler får elevene standpunktkarakterer og blir trukket ut til eksamen i noen fag.

Skolereglement

Skolens reglement må følges av alle WANGs elever. Brudd kan i ytterste konsekvens føre til tap av skoleplass.

Hvis det skulle være noe du lurer på er det bare å ta kontakt med oss:

WANG Toppidrett Fredrikstad.
E-post: fredrikstad@wang.no
Tlf: 69 24 12 61

Her finner du oss

Stadion 3
1671 Kråkerøy

E-post

fredrikstad@wang.no

Sentralbord

69 24 12 61 Ansatte