Hopp til hovedinnhold

Innledning

SKOLETILBUDET:

Gjennom god dialog med ditt treningsmiljø sikrer WANG Toppidrett at du som individ får det treningsopplegget som passer deg og din idrett best mulig. Vi har bygget vår idrettsundervisning på grunnprinsippene til Den norske modellen for toppidrett, og deler også deres etiske syn. Gjennom vår idrettsundervisning får elevene kunnskap og innsikt i hva som er viktig for deres videre utvikling. Både som utøver og menneske.

Timeplanen

Vi prioriterer å ha en fast timeplan gjennom året. I teoretiske skolefag går elevene i klasse med andre toppidrettselever, og de kan velge mellom ulike fagkombinasjoner. Timeplanen starter med trening for alle skolens elever kl. 08.00 hver mandag, tirsdag, onsdag og fredag. Morgentreningen gjør at elevene er opplagte til en effektiv skoledag, samtidig som de blir fysisk restituert til eventuell treningsøkt etter skoletid. Av erfaring vet vi at dette opplegget har en positiv effekt på elevene.

Fleksibilitet

Innenfor fastsatte rammer legger vi forholdene til rette slik at alle elever får anledning til å delta i viktige konkurranser og samlinger med sine klubber, kretser eller forbund. Skolen har egne søknadsskjemaer for idrettsfravær. Det er skolens ledelse som godkjenner disse. Godkjent fravær grunnet idrettssatsingen vil ikke bli ført på vitnemålet.

Skoleåret

Skoleåret følger i hovedsak skoleruten for Østfold Fylkeskommune med tanke på oppstart, feriedager og avslutning. De første dagene av skoleåret er holdt av til informasjon og oppstartsdager for idrettene og klassene. Vi legger stor vekt på trivsel på skolen, og disse dagene bruker vi til å bli godt kjent med hverandre gjennom ulike aktiviteter.

STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM

Krav til timetall og fagsammensetning:

For å få vitnemål og generell studiekompetanse fra studiespesialiserende utdanningsprogram, må du ha minimum 90 skoletimer per uke over 3 år. Av disse timene er 60 timer obligatoriske fellesfag med 30 timer fellesfag i Vg1, 15 timer fellesfag i Vg2 og 15 timer fellesfag i Vg3. Videre må du ha minimum to programfagenheter fra samme programfag i ditt valgte programområde (realfag eller språk, samfunnsfag og økonomi) både på Vg2 og Vg3. Disse fagene utgjør til sammen 20 timer per uke, 10 timer på Vg2 og 10 timer på Vg3. De siste 10 timene, 5 timer per uke på Vg2 og 5 timer per uke på Vg3, kan velges fra begge programområder. (Timetallene er oppgitt i 45 minutters enheter per uke). Informasjon utover dette finnes i UDIRs rundskriv Udir-1-2021 Fag- og timefordeling og tilbuds-struktur for Kunnskapsløftet.

Vg1

Noen elever er ofte usikre når det gjelder valg av programområde og programfag for Vg2 og Vg3. Dette trenger de imidlertid ikke ta stilling til før etter juleferien første skoleår. I Vg1 får elevene basiskunnskaper i fagområder som gjør det enklere å planlegge videre.

Vg2 og Vg3

Vi anbefaler elevene å velge alle tre programfagene innen- for ett og samme programområde i Vg2. Dette fordi det er obligatorisk å bygge videre på to av programfagenhetene fra Vg2 til Vg3. Har du bare to programfagenheter i ditt valgte programområde på Vg2, blir du tvunget til å bygge videre på disse i Vg3 selv om det skulle vise seg at du ikke trives med fagene. Elever som ikke har hatt fransk/spansk eller tysk i 3 år på ungdomsskolen, må ta hensyn til dette ved valg av programfag allerede på Vg2.

Matematikk 1T eller 1P

I Kunnskapsløftet er matematikk blitt et obligatorisk 2-årig fag. 5 timer i Vg1 og 3 timer i Vg2. Du kan velge mellom teoretisk matematikk (1T) og praktisk matematikk (1P). Dette valget foretas på søknadsskjema for Vg1. Hvis du velger praktisk matematikk, kan du ikke fordype deg i realfaglig matematikk på Vg2 og Vg3.

Matematikk – 1T

Hovedområder: Tall og algebra, geometri, sannsynlighet og funksjoner.

Matematikk – 1P

Matematikken i dette kurset er noe lettere og mer praktisk orientert enn i 1T. Hovedområder: Tall og algebra, geometri, økonomi, sannsynlighet og funksjoner.

2. Fremmedspråk

Vi tilbyr spansk 1 og 2, samt tysk 2 som 2. fremmedspråk. Du må ha språket 4 timer i uka over minimum to år. Det er likevel noen regler for ditt valg: Hvis du har gjennomført nivå 1 i tysk eller spansk på ungdomsskolen, så viderefører du samme fag hos oss på nivå 2 i Vg1 og Vg2. Ønsker du å begynne med et annet språk enn det du hadde på ungdomsskolen, så kan du gjøre dette med spansk 1 hos oss. Hvis du ikke har hatt 2. fremmedspråk på ungdomsskolen, så må du hos oss begynne med spansk 1+2 slik at du har faget som fellesfaget alle 3 årene. Dette innebærer at du vil få redusert timetall til valgfritt programfag i Vg3 med 5 uketimer.

Hvis du lurer på om det studiet du har planer om å søke på etter videregående skole krever spesielle fag, finner du en fullstendig oversikt på www.samordnaopptak.no

VG 1VG 2VG 3
4 t Norsk4 t Norsk6 t Norsk
5 t Engelsk3 t Matematikk4 t Historie
5 t Matematikk2 t Historie3 t Religion
5 t Naturfag4 t Fremmedspråk 1 eller 22 t Kroppsøving
3 t Samfunnskunnskap2 t Kroppsøving
2 t Geografi= Fellesfag (15 timer/uke)= Fellesfag (15 timer/uke)
4 t Fremmedspråk 1 eller 2+ Programfag (10 t/uke) Fra eget programområde.+ Programfag (10 t/uke) Fra eget programområde. Må være innenfor samme programfagenhet som Vg2.
2 t Kroppsøving+ Valgfritt programfag/språkfag (5 t/uke) Kan velges fra begge programområder.+ Valgfritt programfag/språkfag (5 t/uke) Kan velges fra begge programområder.
= Fellesfag (30 timer/uke)
+ Toppidrettstimer (9 t/uke)+ Konkurranse- og Toppidrett 2 (10 t/uke)+ Konkurranse- og Toppidrett 3 (10 t/uke)
= 39 uketimer totalt= 40 uketimer totalt= 40 uketimer totalt

A - PROGRAMFAG FOR REALFAG

Daglig leser vi i norske aviser at det er akutt mangel på realfagskompetanse. Vi opplever at forskningssentre og næringsliv ikke  får dekket sine behov i Norge og må søke utenlands etter denne kompetansen. På WANG tilbyr vi realfagene matematikk, fysikk, IT. Noen videre studier som medisin, tannlege, veterinær, ernæring, farmasi, ingeniør og en del økonomiske studier, krever spesiell studiekompetanse. Felles for disse studiene er at de krever ulike kombinasjoner av realfag.

PROGRAMFAGPROGRAMFAGENHETTIMER/UKE
MatematikkMatematikk R1  5t
 Matematikk R2 (bygger på matematikk R1)5t
FysikkFysikk 15t
 Fysikk 2 (bygger på fysikk 1)5t
InformasjonsteknologiInformasjonsteknologi 15t
 Informasjonsteknologi 25t

Matematikk R (for realfag):
Elever som velger matematikk som programfag i Vg2, følger ikke fellesfaget i matematikk på 3 timer i Vg2.

B - PROGRAMFAG FOR SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI

Studier innenfor språk, samfunnsfag og økonomi vil gi muligheter for en rekke spennende jobber både nasjonalt og internasjonalt. Hvis man er usikker på videre studier kan dette programområdet det være et riktig valg. Fagene innenfor dette programområdet gir et godt grunnlag  for de fleste studieveier både i Norge og i utlandet.

PROGRAMFAGPROGRAMFAGENHETTIMER/UKE
Politikk, individ og samfunnSosialkunnskap  5t
 Sosiologi og sosialantropologi  5t
Medie- og informasjonskunnskap  Medie- og informasjonskunnskap 15t
 Medie- og informasjonskunnskap 2 (bygger på medie- og inf.k 1)5t
PsykologiPsykologi 15t
 Psykologi 25t

Her finner du oss

Stadion 3
1671 Kråkerøy

E-post

fredrikstad@wang.no

Sentralbord

69 24 12 61 Ansatte