Hopp til hovedinnhold

Statstilskudd

Skolen mottar offentlig tilskudd for elevene. Dette statstilskuddet dekker hoveddelen av driftsutgiftene, slik at eleven kun betaler en mindre andel skolepenger.

Økonomi

Skolepengene for 2024/2025 er kr 24 000,-. Første avdrag av skolepengene er på kr: 2 000,- og tilbudt studieplass garanteres når første avdrag er betalt. Dette er en del av studieavgiften og betraktes ikke som noe tillegg. Resten av studieavgiften deles i 8 terminbeløp. 4 terminer på høsten (september-desember) og 4 terminer på våren (januar-april).

Søkere som trekker tilbake søknaden før skolestart må sende skriftlig melding til skolen. Elever som har begynt er forpliktet til å betale halvparten av skolepengene før 31. desember. Skriftlig beskjed må i så fall være mottatt av skolen innen denne dato. Elever som slutter etter 1. januar, må betale for hele skoleåret.

Skolepengene inkluderer daglig trening, undervisning, skole-PC, lærebøker og treningstøy fra Nike.

Lånekassen

Alle elever ved WANG Toppidrett kvalifiserer for lån og stipend hos Lånekassen.

Vitnemål, kompetansebevis og karakterutskrift

Skriftlig halvårsvurdering mottas rundt 15. januar, og standpunkt (halvårsvurdering i enkelte fag på Vg1/Vg2) gis til elevene i midten av juni. Vitnemål/kompetansebevis sendes ut etter avsluttet skoleår.

Eksamen

I henhold til gjeldende regler får elevene standpunktkarakterer og blir trukket ut til eksamen i noen fag.

Ordensreglement

Her finner du skolens ordensreglement. Ordensreglementet er under revidering etter den nye privatskoleloven. Skolens reglement må underskrives og følges av alle elevene ved WANG Hamar. Brudd kan føre til tap av skoleplass. Ordensreglementet finner dere her: Ordensreglement

PC

Elever på videregående må bruke skole-PC i de årene de går på WANG. For at elevene skal få utdelt PC, må elevene betale tilsvarende utstyrsstipendet de mottar av Lånekassen. Utstyrsstipendet forandrer seg hvert år. Dette beløpet legges til i første faktura for skolepenger på høsten, og dette gjøres alle tre årene på videregående. PC-en er i elevenes eie etter tre år.

Spesialundervisning

Hvis du har vedtak om spesialundervisning, og ønsker dette på WANG, anbefaler vi at dokumentasjon ettersendes så fort som mulig etter at du har fått plass på WANG. Dette fordi PPT i hjemfylket ditt må søkes på nytt, noe som er en tidkrevende prosess. Videre trenger vi eventuelt å ansette kompetente lærere i faget/ fagene du skal ha spesialundervisning i.

Sosiale medier

Du finner oss både på Facebook og Instagram. Lik gjerne sidene våre, du finner Facebook siden her og Instagram siden her.

Skoleruter 2023-2024 og 2024-2025

Skolerute for WANG Hamar 2023-2024 her. Skolerute for WANG Hamar 2024-2025 her.

Hvis det skulle være noe du lurer på er det bare å ta kontakt med oss:

WANG Toppidrett Hamar
E-post: hamar@wang.no
Tlf: 948 40 009

Her finner du oss

Kornsilovegen 54
2316 Hamar

E-post

hamar@wang.no

Sentralbord

948 40 009 Ansatte