Statstilskudd

Skolen mottar offentlig tilskudd for elevene. Dette statstilskuddet dekker hoveddelen av driftsutgiftene, slik at eleven kun betaler en mindre andelskolepenger.

Økonomi

Skolepenger for 2024/2025 er totalt kr 24000,- per skoleår.
Første avdrag skolepenger er kr. 2 000,– (resten deles opp i 8 terminer). Bankgiro med kidnummer vil bli sendt  sammen med opptaksbekreftelsen.

Søkere som trekker tilbake søknaden før skolestart, må sende skriftlig melding. For at betaler skal få refundert halvparten av beløpet, må meldingen være skolen i hende før skolestart. Elever som har begynt, er forpliktet til å betale halvparten av skolepengene før 31. desember. Skriftlig beskjed må i så fall være mottatt av skolen innen denne dato. Elever som slutter etter 1. januar, må betale hele summen.

Lånekassen

Alle elever ved WANG Toppidrett kvalifiserer for lån og stipend hos Lånekassen.

Vitnemål – karakterutskrift

Skriftlig halvårsvurdering mottas rundt 10. januar, og standpunkt (halvårsvurdering i enkelte fag på Vg1/Vg2) gis til elevene i midten av juni. Vitnemål/kompetansebevis sendes ut etter avsluttet skoleår.

Eksamen

I henhold til gjeldende regler får elevene standpunktkarakterer og blir trukket ut til eksamen i noen fag.

Ordensreglement

Her finner du skolens ordensreglement. Ordensreglementet er under revidering etter den nye privatskoleloven. Skolens reglement må underskrives og følges av alle WANGs elever. Brudd kan føre til tap av skoleplass. Ordenreglementet finner dere her: Ordensreglement

PC

Elevene på Vg1 får utlevert PC for personlig bruk de tre årene de går på  WANG Toppidrett. Denne må leveres  tilbake etter endt skolegang (eller hvis eleven slutter).

Hvis du har vedtak om spesialundervisning, og ønsker dette på WANG, bør  dokumentasjon ettersendes. Dette fordi PPT i hjemfylket ditt må søkes på nytt, noe som er en tidkrevende prosess. Videre trenger vi evt. å ansette kompetent lærer i faget/ fagene du skal ha spesialundervisning i.

Facebook-gruppe

Vi har en egen Facebook-side. Lik gjerne siden vår, du finner den her.

Skoleruter 2023-2024

Skolerute for WANG Hamar 2023-2024 her.

Hvis det skulle være noe du lurer på er det bare å ta kontakt med oss:

WANG Toppidrett Hamar.
E-post: hamar@wang.no
Tlf: 948 40 009

Her finner du oss

Kornsilovegen 54
2316 Hamar

E-post

hamar@wang.no

Sentralbord

948 40 009 Ansatte