Hopp til hovedinnhold

Inntaksreglement for WANG Toppidrett Romerike

1

Innledning

1.1

Hva er et toppidrettsgymnas?

Toppidretten er sterkt forankret i Norge. Idrettens egne organer, og ikke minst media, har et stort fokus på dette. For norske myndigheter er det viktig at unge motiverte idrettsutøvere får muligheten til å kunne kombinere sin reise mot et høyt idrettslig nivå med en god skolegang. Norsk idrett deler de samme tankene da de har «utviklingen av det hele mennesket» som et av sine mest sentrale begrep for både toppidretten og idretten generelt.

For å klargjøre hva et toppidrettsgymnas er har Norges Idrettsforbund v/Olympiatoppen definert en rekke kvalitetskrav som skal sikre kvaliteten i tilbudet ved et godkjent toppidrettsgymnas. De 10 grunnsetningene er som følger:

 • Toppidrettstilbudene skal i prinsippet være åpne for kvalifiserte søkere fra hele landet og den enkelte skole har ansvar for inntaket.
 • Skolen skal ha fullstendige årsplaner for den idrettslige aktiviteten.
 • Lærerstaben skal ha innsikt i og forståelse for totalbelastningen idrett/skole.
 • Trenere på skolen skal ha høy kompetanse på utvikling av unge utøvere, sikre kontinuerlig utvikling, ha tydelig ansvar og gis mulighet for å praktisere trenergjerningen.
 • Trenere skal i samarbeid med skolens ledelse legge vekt på å skape et miljø der opplever er en treningshverdag med fokus på utvikling og mestring.
 • Skolen har ansvar for at elevene får tett oppfølging fra trener(e) og for at et godt samarbeid med elevenes øvrige idrettsmiljø.
 • Det skal finnes gode anlegg og treningsmuligheter, korte avstander og god transport.
 • Skolen skal praktisere toppidrettens verdigrunnlag.
 • Skolen skal legge til rette for utvikling av «24-timers utøvere».
 • Skolen har ansvar for at utøvere får karriereveiledning.

1.2

Dette står vi for - Dette er vårt løfte

1.2.1

Visjon

Vi hjelper deg til å lykkes og inspirerer deg på veien!

1.2.2

Nøkkelbegrepper for Wang Toppidrett

 • Trivsel
 • Entusiasme
 • Det beste læringsmiljøet
 • Støtte
 • Prestere

2.2

Forventninger til ansatte

Alle ansatte ved våre skoler skal ha god innsikt og forståelse i elevenes hverdag som elev og utøver. Vi skal derfor kjennetegnes ved at det er korte avstander mellom elever, ansatte, foresatte og miljø utenfor skolen

2

Hva kjennetegner WANG Toppidrett?

2.1

Skoletilbudet

Ved våre videregående skoler får elevene muligheten til å kombinere studiespesialiserende utdanningsprogram med toppidrett. WANG har en lang og sterk akademisk tradisjon. Alle som fullfører og består 3-årig utdanning på WANG oppnår generell studiekompetanse. Ved våre skoler kan elevene velge blant et bredt spekter av programfag. Elever som ønsker det, kan velge realfaglig fordypning og dermed oppnå spesiell studiekompetanse, som kreves på enkelte høyere studier.

2.1.1

Karriereveiledning

Ved våre skoler har vi studierådgivere som samarbeider tett med toppidrettsseksjonen for å kunne veilede elevene våre med tanke på veien videre etter endt skolegang ved WANG Toppidrett. Vi har god oversikt over hvilke idrettsmiljøer og universiteter/høyskoler som legger best til rette for den enkelte idrett i Norge og utlandet.

2.2

Eleven og utøveren

På WANG Toppidrett er man elev og utøver. Dette ståstedet setter store krav til WANG i møte med eleven/utøveren. Vi legger til rette for stor fleksibilitet, men med fleksibilitet følger også ansvar. Rammene for undervisning og vurderingssituasjoner er klare, slik at elevene kan innordne seg gjeldende regler og normer for vår skole. Elevene har et eget ansvar når det gjelder kommunikasjon med trenere og lærere. Vi legger rammer for at det er mulig å lykkes på begge arenaer, skole og idrett.

Her finner du oss

Snøkrystallen 11
1470 Lørenskog

E-post

romerike@wang.no

Sentralbord

67 20 66 68 Ansatte