SKOLETILBUDET:

Gjennom god dialog med ditt treningsmiljø sikrer WANG Toppidrett at du som individ får det treningsopplegget som passer deg og din idrett best mulig. Vi har bygget vår idrettsundervisning på grunnprinsippene til den norske modellen for toppidrett, og deler også deres etiske syn. Gjennom vår idrettsundervisning får du kunnskap og innsikt i hva som er viktig for din videre utvikling, både som utøver og menneske.

Timeplanen

Skoledagen starter med treningsfag fire dager i uka. Av erfaring vet vi at morgentreningen bidrar positivt til utbytte av resten av skoledagen. Samtidig blir du som utøver restituert til en eventuell treningsøkt etter skoletid. I de teoretiske fagene går elevene i klasse på tvers av idrettene. På WANG Romerike har elevene tilbud om studietid etter skoletid. I studietiden er det alltid en faglærer tilstede, slik at elevene får veiledning og hjelp.

Fleksibilitet

Innenfor fastsatte rammer legger vi til rette for at alle elever får anledning til å delta i viktige konkurranser og samlinger med sine klubber, kretser eller forbund. Elevene søker skriftlig om idrettsfravær, og skolens ledelse må godkjenne fraværet. Godkjent fravær vil ikke telle med på vitnemålet.

Skoleåret

Det er skolestart i midten av august. De første dagene av skoleåret er holdt av til informasjon og oppstartsdager for idrettene og klassene. Fordi vi legger stor vekt på trivsel på skolen, bruker vi også disse dagene til å bli godt kjent med hverandre. Skoleåret avsluttes ca 20. juni påfølgende år.

OPPBYGGING OG INNHOLD I VG1, VG2 OG VG3

For å få vitnemål og generell studiekompetanse fra studiespesialiserende utdanningsprogram, må du fullføre og bestå VG1, VG2 og VG3. I tillegg må du ha minst to programfag fra samme programområde over to år. 

Vg1

Første året på VG1 består av fellesfag og treningsfaget Toppidrett. Fellesfagene er: norsk, engelsk, samfunnsfag, naturfag, geografi, fremmedspråk, matematikk og kroppsøving.  

I løpet av første høsten på VG1 får elevene både basiskunnskaper og veiledning som bidrar til å gjøre valg av programområde og programfag i VG2 og VG3 enklere

Matematikk

I VG1 må du velge mellom teoretisk matematikk (1T) og praktisk matematikk (1P). Dersom du vil fortsette med programområdet realfag og få realfaglig fordypning, bør du velge 1T. Har du planer om å velge S1 eller R1 i VG2 bør du også velge 1T.

Matematikk – 1P

Matematikken i dette kurset er noe lettere og mer praktisk orientert enn i 1T. Hovedområder: Tall og algebra, geometri, økonomi, sannsynlighet og funksjoner.

Matematikk – 1T

Hovedområder: Tall og algebra, geometri, sannsynlighet og funksjoner. Les mer om programfag for realfag i VG2 og VG3 nedenfor.

Vg2

I VG2 har elevene i likhet med VG1 noen fellesfag: norsk, historie, fremmedspråk og kroppsøving. Alle elever har også faget Konkurranse- og toppidrett. I tillegg velger elevene to programfag som de bygger videre på i VG3. 

Vg3

I VG3 har alle elever fellesfagene norsk, historie, religion og etikk og kroppsøving. Alle elever har også faget Konkurranse- og toppidrett. I tillegg følger elevene de to programfagene som de valgte i VG2. Elever med fremmedspråk på nivå I+II følger dette også i VG3. Dette gjelder kun elever som ikke har hatt fremmedspråk på ungdomsskolen.

Fremmedspråk

Vi tilbyr spansk II og tysk II, tysk I og tysk I+II.  
Elever som ikke har hatt fremmedspråk på ungdomsskolen, må ha tysk I+II og følge faget i tre år. 

PROGRAMFAG FOR REALFAG

Noen videre studier, som for eksempel medisin, odontologi, veterinær, ernæring, farmasi, ingeniør og en del økonomiske studier, krever spesiell studiekompetanse. Felles for disse studiene er at de krever ulike kombinasjoner av realfag. På WANG Romerike tilbyr vi realfagene matematikk, kjemi, fysikk og biologi.

PROGRAMFAG FOR SAMFUNNSFAG, SPRÅK OG ØKONOMI

Studier innenfor språk, samfunnsfag og økonomi vil gi muligheter for en rekke spennende jobber både nasjonalt og internasjonalt. Fagene innenfor dette programområdet gir et godt grunnlag for de fleste studieveier både i Norge og i utlandet. På WANG Romerike tilbyr vi fagene psykologi, sosiologi og sosialantropologi, samfunnsøkonomi, rettslære, engelsk, og markedsføring og ledelse.

VG 1VG 2VG 3
NorskNorskNorsk
KroppsøvingKroppsøvingKroppsøving
FremmedspråkFremmedspråk
MatematikkMatematikk
Engelsk
Samfunnsfag
Geografi
Naturfag
HistorieHistorie
Religion og etikk
ToppidrettKonkurranse- og toppidrettKonkurranse- og toppidrett
Valgfritt programfagValgfritt programfag
Valgfritt programfagValgfritt programfag

Her finner du oss

Snøkrystallen 11
1470 Lørenskog

E-post

romerike@wang.no

Sentralbord

67 20 66 68 Ansatte