A - PROGRAMFAG FOR REALFAG 

Norge trenger flere med realfagskompetanse! Forskningssentre og næringsliv får ikke dekket behovet sitt for arbeidskraft og må søke etter dette utenlands. 

På WANG tilbyr vi realfagene matematikk, fysikk, kjemi, biologi og IT. Enkelte studier som medisin, tannlege, veterinær, ernæring, farmasi, ingeniør og en del økonomiske studier krever ulike kombinasjoner av realfag.

Du finner en fullstendig oversikt over hvilke programfag som kreves for ulike studier etter videregående skole på www.samordnaopptak.no

ProgramfagProgramfagenhetTimer/uke
MatematikkMatematikk R15t
Matematikk S15t
Matematikk R2 (bygger på matematikk R1)5t
Matematikk S2 (bygger på matematikk S1)5t
FysikkFysikk 15t
Fysikk 2 (bygger på fysikk 1)5t
KjemiKjemi 15t
Kjemi 2 (bygger på kjemi 1)5t

B - PROGRAMFAG FOR SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI 

Studier innenfor språk, samfunnsfag og økonomi vil gi muligheter for en rekke spennende jobber både nasjonalt og internasjonalt. Dersom du er usikker på hva du vi studere videre kan det være lurt å velge dette programområdet. Disse fagene gir et godt grunnlag for de fleste studieveier både i Norge og i utlandet.

ProgramfagProgramfagenhetTimer/uke
Politikk, individ og samfunnSosialkunnskap5t
Sosiologi og sosialantropologi5t
Markedsføring og ledelse Markedsføring og ledelse5t
Markedsføring og ledelse 2
(bygger på markedsføring og ledelse 1)
5t
PsykologiPsykologi 15t
Psykologi 25t

Her finner du oss

Grenaderveien 11
3122 Tønsberg

E-post

tonsberg@wang.no

Sentralbord

97 71 54 44 Ansatte