Statsstøtte

Skolen mottar 85 % av det offentlige tilskuddet for elevene. Dette statstilskuddet dekker hoveddelen av driftsutgiftene, slik at eleven kun betaler en mindre andel skolepenger.


Skolepenger 2024/2025

Vg1/Vg2/Vg3. Kr: 24 600,-

Første avdrag av skolepengene er på kr: 2 000,- og tilbudt studieplass garanteres når første avdrag er betalt. Dette er en del av studieavgiften og betraktes ikke som noe tillegg. Resten av studieavgiften deles i 8 terminbeløp. Søkere som trekker tilbake søknaden før skolestart må sende skriftlig melding. Elever som har begynt er forpliktet til å betale halvparten av skolepengene før 31. desember. Skriftlig beskjed må i så fall være mottatt av skolen innen denne dato.

Elever som slutter etter 1. januar, må betale hele summen. Skolepengene inkluderer daglig trening, undervisning, leksehjelp, lærebøker, treningstøy fra Nike og deler av kostnadene til en treningssamling. Søkere som trekker tilbake søknaden før skolestart må sende skriftlig melding til skolen. Innbetalingen av første avdrag regnes som administrasjonskostnad og refunderes ikke. Elever som har begynt er forpliktet til å betale halvparten av skolepengene før 31.desember. Skriftlig beskjed må i så fall være mottatt av skolen innen denne dato. Elever som slutter etter 1. januar, må betale hele summen.

Lånekassen

Alle elever ved WANG Toppidrett kvalifiserer for lån og stipend hos lånekassen.

Her finner du oss

Grenaderveien 11
3122 Tønsberg

E-post

tonsberg@wang.no

Sentralbord

97 71 54 44 Ansatte