Hopp til hovedinnhold

Hva er Wang Ung Hamar

En idrettsungdomsskole

WANG Ung er en idrettsungdomsskole der elevene skal erfare gleden ved trening og aktivitet, og bli motivert til videre satsing på idrett. De skal oppleve en aktiv hverdag som gir en helhetlig og morsom skolehverdag.

WANG Ung startet med en idé. Vi våget å drømme. Vi drømte om å kunne starte en idrettsungdomsskole der skole og trening gikk hånd i hånd. Vi har allerede solide idrettsungdomsskoler flere steder i landet.
Hvor starter den motiverte, idrettsinteresserte ungdommen reisen mot sine drømmer? WANG Ung gir denne motivasjonen for idrett og trening en retning. Mye aktivitet og trening gjennom ungdomsskolen skaper et fantastisk grunnlag for å tåle de nødvendige treningsmengdene som skal til for senere prestasjoner på idrettens høyeste nivå. For oss er kvalitet, trygghet og variasjon de viktigste stikkordene for treningene. Gjennom variasjon i et bredt utvalg av aktiviteter og gradvis progresjon i nivå, ønsker vi å bevare og øke elevenes motivasjon for idrett og aktivitet.

Norges mest kompetente trenere

På WANG Ung møter elevene noen av Norges mest kompetente trenere som bidrar til at veien fra ung og motivert idrettsutøver til toppidrettsutøver blir mer realistisk enn den ellers ville vært. Det er en spennende reise våre elever legger ut på. Vår jobb er å sørge for at våre elever får de rette utfordringer og den riktige treningen i et sunt og godt utviklingsmiljø. Vi setter eleven i sentrum og gjør alt det vi kan for at de vil lykkes med sine drømmer som elev og som idrettsutøver.

WANG Ung-elevene utvikler kompetanser for fremtiden og rustes til å møte et samfunn med stort mangfold, høy grad av kompleksitet og hurtige endringer.

Vi lover at våre elever:

Utvikler kompetanser for fremtiden og rustes til å møte et samfunn med stort mangfold, høy grad av kompleksitet og hurtige endringer.

1. Elevene blir sett og får en unik og tett oppfølging
Lærerne og trenerne sørger for at elevene til enhver tid

- forstår hva de skal lære og hva som er forventet av dem
- er kjent med kvaliteten på eget arbeid og prestasjoner
- vet hvordan de kan forbedre seg og vurdere andres arbeid og prestasjoner

2. Elevene har et trygt og inspirerende miljø
Lærerne og trenerne sørger for at elevene

- tør å prøve og gjøre feil
- betyr noe for andre, står opp for andre og tar ansvar for andre
- ytrer seg, lytter og samarbeider

3. Elevene lærer å mestre utfordringer og løse oppgaver
Lærerne og trenerne sørger for at elevene til enhver tid

- er aktive deltagere i egen lærings- og utviklingsprosess
- anvender digitale verktøy og effektive læringsstrategier og treningsmetoder
- utvikler dybdeforståelse og forstår sammenhenger i opplæring og trening

4. Elevene utvikler høy kompetanse i lesing, regning, matematikk, norsk og idrett
Lærerne sørger for at elevene til enhver tid

- blir møtt med høye ambisjoner og forventninger om å lykkes
- får tilpasset og variert opplæring og trening
- lærer sentrale begreper, metoder, prinsipper og tenkemåter

Her finner du oss

Kornsilovegen 54
2316 Hamar

E-post

unghamar@wang.no

Sentralbord

980 90 498 Ansatte