Hopp til hovedinnhold

Hva er WANG Ung Romerike

En idrettsungdomsskole

På WANG Ung skal elevene erfare gleden ved trening og aktivitet, og bli motivert til videre satsing på idrett. De skal oppleve en aktiv hverdag som gir en helhetlig og morsom skolehverdag.

Skolen er godkjent som idrettsungdomsskole og WANGs egenutviklede fag "Utvikling av unge idrettsutøvere" står sentralt. Det betyr også at idrettsfaglige kompetansemål er lagt til i læreplanene i fagene samfunnsfag og kroppsøving. Samlet sett er dette med på å underbygge skolens idrettslige profil. På WANG Ung går ikke det idrettslige fokuset på bekostning av andre fag, men i tillegg til. På WANG Ung får du mer.

Fokusområder på WANG Ung

WANG Ung-elevene utvikler kompetanser for fremtiden og rustes til å møte et samfunn med stort mangfold, høy grad av kompleksitet og hurtige endringer.

1. Elevene blir sett og får en unik og tett oppfølging
Lærerne og trenerne sørger for at elevene til enhver tid

- forstår hva de skal lære og hva som er forventet av dem
- er kjent med kvaliteten på eget arbeid og prestasjoner
- vet hvordan de kan forbedre seg og vurdere andres arbeid og prestasjoner

2. Elevene har et trygt og inspirerende miljø
Lærerne og trenerne sørger for at elevene

- tør å prøve og gjøre feil
- betyr noe for andre, står opp for andre og tar ansvar for andre
- ytrer seg, lytter og samarbeider

3. Elevene lærer å mestre utfordringer og løse oppgaver
Lærerne og trenerne sørger for at elevene til enhver tid

- er aktive deltagere i egen lærings- og utviklingsprosess
- anvender digitale verktøy og effektive læringsstrategier og treningsmetoder
- utvikler dybdeforståelse og forstår sammenhenger i opplæring og trening

4. Elevene utvikler høy kompetanse i lesing, regning, matematikk, norsk og idrett
Lærerne sørger for at elevene til enhver tid

- blir møtt med høye ambisjoner og forventninger om å lykkes
- får tilpasset og variert opplæring og trening
- lærer sentrale begreper, metoder, prinsipper og tenkemåter

Wang Ung Sandefjord 05092019

Her finner du oss

Snøkrystallen 11
1470 Lørenskog

E-post

ungromerike@wang.no

Sentralbord

67 20 66 68 Ansatte