Hopp til hovedinnhold

Inntaket på 8.trinn er nå klart. Vi sendte ut endelig svarbrev om inntak, avslag med venteliste og avslag tirsdag 25. april. Søkere som får tilbud om skoleplass, vil få en e-post med lenke til søkerportalen hvor dere finner inntaksbrevet og hvor dere kan takke ja eller nei til skoleplass. Søkere som står på venteliste og søkere som får avslag, får brev via Digipost. Hvis dere ikke har Digipost, vil brevene bli sendt per post og da tar det noen dager før dere mottar svar.

Av erfaring er det få endringer etter inntaket og vi har derfor korte ventelister.

Her kan du se kvotene for skoleåret 2023_2024. Se her


Inntak på 9. trinn baseres på at det eventuelt blir ledig plass på trinnet. Det betyr at vi ikke har noen bestemt dato for når vi eventuelt vil gjøre et inntak på 9. trinn.

For søkere til 10.trinn vil poengsum beregnes med utgangspunkt i skolekarakterer og idrettslige vurderinger og vektlegges likt. Maksimal poengsum er 120. Det er snittkarakter ved halvårsvurdering i fagene matematikk, engelsk, norsk, naturfag og samfunnsfag som vektlegges ved inntak. Idrettslige vurderinger som inngår i total poengsum er: søkerens idrettslige nivå, tekniske ferdigheter, fysiske ferdigheter, konkurranseferdigheter, talentkriterier og spesifikk idrettskompetanse. Idrettslige vurderinger gjøres på en karakterskala fra 1-10 der 10 er høyest. Total poengsum av disse 6 vurderingene utgjør den samlede idrettsvurderingen, med en maksimal poengsum på 60. Inntak på 10. trinn baseres på at det eventuelt blir ledig plass på trinnet. Det betyr at vi ikke har noen bestemt dato for når vi eventuelt vil gjøre et inntak på 10. trinn.

Her finner du oss

Snøkrystallen 11
1470 Lørenskog

E-post

ungromerike@wang.no

Sentralbord

67 20 66 68 Ansatte