Les nedenstående informasjon om prosessen i inntaket.

Husk søknadsfristen 1. mars 2023 og søknaden sendes digitalt på vår hjemmeside. Du får en bekreftelse på e-post når søknaden er riktig registrert. Viktig å sjekke at du har mottatt bekreftelse på innsendt søknad.

VIKTIGE DATOER I INNTAKET WANG UNG ROMERIKE
Informasjonsmøte for foresatte:19. januar
Åpen trening for elever:31. januar
Søknadsfrist:1. mars
Generell opptaksprøve:13. mars og 14. mars
Enkelte idretter spesifikk opptaksprøve:Uke 13
Endelig inntak klart:5. mai

Den generelle opptaksprøven som alle søkere blir invitert til, arrangeres 13. mars og 14. mars. Søker man etter søknadsfristen blir man ikke invitert til opptaksprøve. Invitasjon og praktisk info om opptaksprøven sendes ut tirsdag 7. mars per e-post til foresatt 1. Opptaksprøvene gjennomføres i grupper à 10 utøvere og vi ber om at dere respekterer tildelt dato og tidspunkt.

På grunn av høyt søkerantall vil alpin, fotball, håndball, freeski & snowboard og ishockey invitere til spesifikke opptaksprøver. Det er kun en prosentandel som vil bli invitert til spesifikke opptaksprøver basert på oppnådd resultat fra den generelle opptaksprøven. Datoer for spesifikke opptaksprøver er som følger:

  • Alpin 27. mars
  • Fotball 27. mars
  • Håndball 28. mars
  • Freeski & Snowboard 28. mars
  • Ishockey 29. mars

Alle som blir invitert til spesifikke tester vil få informasjon om dette 21. mars. Invitasjon sendes per e-post til foresatt 1. Søkere som ikke blir invitert til spesifikke opptaksprøver må dessverre anse dette som et avslag i denne idretten, men er fremdeles aktuelle søkere i øvrige idretter hvor søknad eventuelt er sendt inn. Endelig inntak, avslag og venteliste til samtlige idretter vil vi ha klart tidligst 5. mai. Inntak, avslag og venteliste sendes gjennom Digipost til foresatt 1.

Søkere til 9. trinn og 10. trinn inviteres til generell opptaksprøve 14. mars. Grunnlag for et eventuelt inntak er 50 % oppnådd poengsum på gjennomført opptaksprøve, og 50 % karaktersnitt fra første halvårsvurdering på nåværende skole. Inntak på 9. trinn og 10. trinn baseres på at det eventuelt blir ledig plass på trinnet. Det betyr at vi ikke har noen bestemt dato for når vi eventuelt vil gjøre et inntak på 9. trinn og/eller 10. trinn.

Her finner du oss

Snøkrystallen 11
1470 Lørenskog

E-post

ungromerike@wang.no

Sentralbord

67 20 66 68 Ansatte