Inntak:

Skolens inntakskomité behandler hver søknad individuelt, og søkerne får beskjed om inntak, venteliste eller avslag i henhold til skolens inntaksreglement. Ved oversøkning vil det bli holdt opptaksprøver. I 2023 var det oversøking og opptaksprøve er avholdt i Sandneshallen torsdag 9.mars. Mer info om opptaksprøven kan du også finne her: Opptaksprøven.

Hvordan søke:

Søknadsprosessen foregår digitalt, og lenke blir lagt ut her når den er åpen.

Portalen er nå stengt og åpnes igjen i høst (oktober/november).

Når det gjelder de valgene en har om idretter på søknaden, så er disse styrt av kvotene satt i inntaksreglementet vårt. Det betyr ikke at de ikke kan drive med andre idretter enn de første 8 som er listet opp, men de må da søke seg inn på gruppene «andre idretter» og/eller «utholdenhet». Idretter som sykling, ski og mellomdistanse/langløp vil f.eks. gå under "utholdenhet", mens turn vil være plassert i kategorien "andre idretter".

Praktisk informasjon og pris:

Skolen mottar deler av det offentlige tilskuddet for elevene. Dette statstilskuddet dekker hoveddelen av driftsutgiftene, slik at eleven kun betaler en mindre andel skolepenger, totalt 24 000,- kr for skoleåret 2023/2024. Første avdrag av skolepengene er på 2000 kr, og tilbudt skoleplass garanteres når første avdrag er betalt. Dette er en del av skolepengene og betraktes ikke som noe tillegg. Resten av skolepengene fordeles på to terminer.

Søkere som trekker tilbake søknaden før skolestart må sende skriftlig melding. For at betaler skal få refundert halvparten av beløpet, må oppsigelsen være skolen i hende før 1.august. Elever som har begynt, er forpliktet til å betale halvparten av skolepengene før 31.desember.

Elever som slutter i løpet av skoleåret betaler ut inneværende måned, og får evt. refundert resterende av innbetaling som er gjort. Skriftlig oppsigelse må sendes skolen.

Kvoter 23/24:

Idrett/kvoteAntall
Fotball20
Fotball keeper3
Håndball8
Håndball keeper2
Ishockey2
Ishockey keeper0
Golf1
Kampsport2
Volleyball3
Svømming4
Skøyter0
Utholdenhet3
Andre12

Her finner du oss

Jønningsheiveien 42
4316 Sandnes

E-post

ungsandnes@wang.no

Sentralbord

51 29 07 20 Ansatte