Hopp til hovedinnhold

Inntak:

Skolens inntakskomité behandler hver søknad individuelt, og søkerne får beskjed om inntak, venteliste eller avslag i henhold til skolens inntaksreglement. Ved oversøkning vil det bli holdt opptaksprøver. I 2024 vil opptaksprøve bli avholdt i Sandneshallen mandag 11.mars.

Mer info om opptaksprøven kan du finne her: Opptaksprøven 2024

Hvordan søke:

Søknadsprosessen foregår digitalt her: https://soknadsportal.wang.no/SignIn?ReturnUrl=%2Fsoknad-ung%2Fsteg0%2F%3FaccountId%3Dbfdfadc4-697b-eb11-a812-000d3ab7bf16%26

Portalen er nå stengt for i år, og åpner igjen i november.

Når det gjelder de valgene en har om idretter på søknaden, så er disse styrt av kvotene satt i inntaksreglementet vårt. Det betyr ikke at de ikke kan drive med andre idretter enn de første 9 som er listet opp, men de må da søke seg inn på gruppene «andre idretter» og/eller «utholdenhet». Idretter som sykling, ski og mellomdistanse/langløp vil for eksempel gå under "utholdenhet", mens turn vil være plassert i kategorien "andre idretter".

Praktisk informasjon og pris:

Skolen mottar deler av det offentlige tilskuddet for elevene. Dette statstilskuddet dekker hoveddelen av driftsutgiftene, slik at eleven kun betaler en mindre andel skolepenger, totalt 26 000,- kr for skoleåret 2024/2025. Første avdrag av skolepengene er på 2000 kr, og tilbudt skoleplass garanteres når første avdrag er betalt. Dette er en del av skolepengene og betraktes ikke som noe tillegg. Resten av skolepengene fordeles på to terminer.

Søskenmoderasjon: For de som har søsken på WANG Ung eller Topp, vil en få en moderasjon på kr. 5000,- pr. skoleår for den eldste av elevene.

Søkere som trekker tilbake søknaden før skolestart må sende skriftlig oppsigelse. For at betaler skal få refundert halvparten av beløpet, må oppsigelsen være skolen i hende før 1.august. Elever som har begynt, er forpliktet til å betale halvparten av skolepengene før 31.desember.

Elever som slutter i løpet av skoleåret betaler ut inneværende måned, og får evt. refundert resterende av innbetaling som er gjort. Skriftlig oppsigelse må sendes skolen.

Kvoter 24/25:

Kvoter for de ulike idrettene settes rundt søknadsfrist og ser i år slik ut:

IdrettTotalt
Fotball20
Fotball keeper0
Håndball10
Håndball keeper0
Ishockey2
Ishockey keeper0
Golf1
Kampidrett3
Volleyball3
Svømming3
Skøyter 0
Tennis0
Utholdenhet2
Andre idretter16

Her finner du oss

Jønningsheiveien 42
4316 Sandnes

E-post

ungsandnes@wang.no

Sentralbord

51 29 07 20 Ansatte