OPPSLAGSTAVLA FOR WANG UNG HAMAR

Her finner du det meste av WANG Ung Hamars skoleinformasjon.

AKTUELT

Åpen dag


I høst vil vi ha både digital og fysisk åpen dag, mer info kommer.

 Oppdatert 13.09.2021

Søknadsskjema
2021-2022

8. , 9. og 10. trinn

 

 

Inntaksreglement

Inntaksreglement for
WANG Ung Hamar

Oppdatert 06.01.2021

Skolerute
2021-2022

Prøveplan 2021-2022

 Oppdatert 13.09.21

 

 

Fokusområder


WANG Ung-elevene utvikler
kompetanser for fremtiden og
rustes til å møte et samfunn
med stort mangfold, høy grad av
kompleksitet og hurtige endringer

Skolemiljø

Fra 1.8.17 er det vedtatt nye regler om skolemiljø. Alle elever har rett til å ha et trygt og godt skolemiljø.

Skolen skal sørge for at elevene har det trygt og godt på skolen! Se vedlagte skriv om skolemiljøet.

Ha lav terskel for å ta kontakt med oss om elevenes skolemiljø.

Ordensreglement 

Alle elever plikter å gjøre seg kjent med skolens reglement.

Ordensreglementet finner du i sin helhet her:

Helsesykepleier

Helsesykepleier Hanne er på
WANG Hamar hver fredag

Hun kan kontaktes på både telefon og e-post

 

Helsestasjon for ungdom

Oppdatert 29.04.2020