OPPSLAGSTAVLA FOR WANG UNG HAMAR

Her finner du det meste av WANG Ung Hamars skoleinformasjon.

AKTUELT

Åpen dag!

WANG Ung Hamar inviterer til Åpen dag

21. November 2019

Mer info kommer 

Søknadsskjema
2020-2021

8. , 9. og 10. trinn

 

 

Skolerute
2019-2020

Fokusområder


WANG Ung-elevene utvikler
kompetanser for fremtiden og
rustes til å møte et samfunn
med stort mangfold, høy grad av
kompleksitet og hurtige endringer

Skolemiljø

Fra 1.8.17 er det vedtatt nye regler om skolemiljø. Alle elever har rett til å ha et trygt og godt skolemiljø.

Skolen skal sørge for at elevene har det trygt og godt på skolen! Se vedlagte skriv om skolemiljøet.

Ha lav terskel for å ta kontakt med oss om elevenes skolemiljø.

Ordensreglement 

Alle elever plikter å gjøre seg kjent med skolens reglement.

Ordensreglementet finner du i sin helhet her: