OPPSLAGSTAVLA FOR WANG UNG HAMAR

Her finner du det meste av WANG Ung Hamars skoleinformasjon.

AKTUELT

Åpen dag


På grunn av covid-19 har vi gjennomført en digital åpen dag

 Oppdatert 06.01.2021

Søknadsskjema
2021-2022

8. , 9. og 10. trinn

 

 

Inntaksreglement

Inntaksreglement for
WANG Ung Hamar

Oppdatert 06.01.2021

Skolerute
2020-2021 &
2021-2022

Prøveplan 2020-2021

 Oppdatert 14.08.20

 

 

Fokusområder


WANG Ung-elevene utvikler
kompetanser for fremtiden og
rustes til å møte et samfunn
med stort mangfold, høy grad av
kompleksitet og hurtige endringer

Skolemiljø

Fra 1.8.17 er det vedtatt nye regler om skolemiljø. Alle elever har rett til å ha et trygt og godt skolemiljø.

Skolen skal sørge for at elevene har det trygt og godt på skolen! Se vedlagte skriv om skolemiljøet.

Ha lav terskel for å ta kontakt med oss om elevenes skolemiljø.

Ordensreglement 

Alle elever plikter å gjøre seg kjent med skolens reglement.

Ordensreglementet finner du i sin helhet her:

Helsesykepleier

Helsesykepleier Lise vil være på
WANG Hamar annenhver mandag

Hun kan kontaktes på telefon og e-post.

Helsestasjon for ungdom

Oppdatert 29.04.2020