OPPSLAGSTAVLA FOR WANG UNG HAMAR

Her finner du det meste av WANG Ung Hamars skoleinformasjon.

AKTUELT

Åpen dag!

WANG Ung Hamar inviterer til Åpen dag
onsdag 28. november 2018

 

Søknadsskjema
2019-2020

8. , 9. og 10. trinn

 

Skolerute
2018-2019 og
2019-2020

Prøveplaner våren 2019

 

 

Timeplaner skoleåret 2018-2019

 

Fokusområder


WANG Ung-elevene utvikler
kompetanser for fremtiden og
rustes til å møte et samfunn
med stort mangfold, høy grad av
kompleksitet og hurtige endringer

Skolemiljø

Fra 1.8.17 er det vedtatt nye regler om skolemiljø. Alle elever har rett til å ha et trygt og godt skolemiljø.

Skolen skal sørge for at elevene har det trygt og godt på skolen! Se vedlagte skriv om skolemiljøet.

Ha lav terskel for å ta kontakt med oss om elevenes skolemiljø.

Ordensreglement