OPPSLAGSTAVLA FOR WANG UNG HAMAR

Her finner du det meste av WANG Ung Hamars skoleinformasjon.

AKTUELT

Handlingsplan COVID-19/ koronavirus

 

Oppdatert dokument mars 2020

Søknadsskjema
2020-2021

8. , 9. og 10. trinn

 

 

Skolerute
2020-2021

Prøveplan 2020-2021

 Oppdatert 24.06.20

 

 

Fokusområder


WANG Ung-elevene utvikler
kompetanser for fremtiden og
rustes til å møte et samfunn
med stort mangfold, høy grad av
kompleksitet og hurtige endringer

Skolemiljø

Fra 1.8.17 er det vedtatt nye regler om skolemiljø. Alle elever har rett til å ha et trygt og godt skolemiljø.

Skolen skal sørge for at elevene har det trygt og godt på skolen! Se vedlagte skriv om skolemiljøet.

Ha lav terskel for å ta kontakt med oss om elevenes skolemiljø.

Ordensreglement 

Alle elever plikter å gjøre seg kjent med skolens reglement.

Ordensreglementet finner du i sin helhet her:

Helsesykepleier

På grunn av koronaviruset har ikke helsesykepleier en fast dag på WANG Hamar.

Hun kan kontaktes på telefon og e-post.

Oppdatert 18.05.2020

Helsestasjon for ungdom

Oppdatert 29.04.2020