Hopp til hovedinnhold

Administrasjon

Kontoret til WANG Romerike er åpent mandag til fredag kl. 08.00 til 15.00. Telefon til sentralbordet er 67 20 66 68, og e-post til skolen er romerike@wang.no
Jul, påske og deler av juli er kontoret stengt.


Visma InSchool

WANG Toppidrett Romerike bruker Visma InSchool som skoleadministrativt system. Elever kan bruke app eller nettleser (Feide eller BankID), foresatte kan foreløpig kun bruke nettleser (BankID).
Logg inn i nettleser her: Visma InSchool


Idrettsfravær

Elever ved WANG Toppidrett kan søke idrettsfravær for aktiviteter som er relatert til den idretten de er aktiv i. Søknaden skal godkjennes i forkant av aktiviteten. Se skjema her


Diverse planer

Oversikt over hvilke uker det blir prøver/vurderinger for de ulike trinn finner du her Prøveplan

Skolerute for skoleåret 2024-2025 finner du her Skolerute

Her kan du se datoer i eksamensperioden vår 2024 Eksamen


Matbestilling THON Snø

Elevene ved WANG Romerike har mulighet til å kjøpe middag etter skoletid på Thon Snø, som ligger inne i SNØ-hallen like ved skolen. Det er et helt frivillig tilbud, og det kan være fint for enkelte elever som skal direkte på trening etter skoletid, eller for elever som bor på hybel. Skjema for bestilling.


Forskrift / veiledning for orden og oppførsel

Alle elever plikter å gjøre seg kjent med skolens ordensreglement. Dette deles ut ved skolestart, men du kan også finne det her.


Fraværsregler

Fra skoleåret 2016-2017 ble det innført fraværsgrense på 10 prosent udokumentert fravær. Fraværsgrensen gjelder i enkeltfag, ikke ditt totale fravær. Les mer om dette hos utdanningsdirektoratet her.


Særskilt tilrettelegging

En elev kan ha krav på særskilt tilrettelegging for undervisning, eksamen og årsprøver. Dette kartlegges og tilrettelegges i samarbeid med sportssjef, kontaktlærer og faglærer. Spørsmål vedrørende dette kan rettes til Martine Mork på e-post martine.mork@wang.no eller telefon 92 02 87 29.


Studieveileder

Vikarierende studieveileder på WANG Romerike er Mari Lous. Hun treffes på e-post mari.lous@wang.no eller på telefon 41 52 85 37.


Helsesykepleier

Helsesykepleier på WANG Romerike er Siv Askheim. Hun er tilgjengelig til gitte tider på sitt kontor. Hun kan også kontaktes på telefon 90 63 59 62 eller på e-post siv.askheim@wang.no


Skoleskyss


Elever bosatt i Akershus som går på WANG Romerike har rett til skoleskyss etter følgende regelverk, les her.

Elever bosatt i Oslo, som går på skole utenfor Oslo og trenger reisekort på mer enn 1 sone, kan du få refundert differansen mellom 1 sone og det antallet soner du trenger. Men WANG Romerike ligger i Ruters sone 1 og Ruter gir derfor ikke reisekort til elever bosatt i Oslo. Les mer her.

Ved behov for midlertidig transport grunnet skade, ta kontakt med kontoret når legeerklæring er innhentet.


Lånekassen

Som elev ved WANG Toppidrett har du rett på lån og stipend etter gjeldene regler. Les mer her


Klage på enkeltvedtak

Alle enkeltvedtak som gjøres på skolen, kan påklages. Les mer her.


Et trygt og godt skolemiljø!

Alle elever har rett på et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Du kan lese mer om dette på utdanningsdirektoratet sine hjemmesider her.


Her finner du oss

Snøkrystallen 11
1470 Lørenskog

E-post

romerike@wang.no

Sentralbord

67 20 66 68 Ansatte