Hopp til hovedinnhold


En idrettsungdomsskole

Skolen ligger på Eik, med naturen og flotte treningsfasiliteter i umiddelbar nærhet.  Fra bussterminalen i Tønsberg (VKT) er det satt opp egne busser til og fra skolen, som ligger kun 20 minutters gang unna sentrum

Glede ved læring og aktivitet

Elevene ved WANG Ung skal erfare gleden ved trening og aktivitet, og bli motivert til videre satsing på idrett. Vi vet at alle er forskjellige, så våre trenere er opptatt av at hver enkelt skal få trening tilpasset sitt nivå.
Kvalitet, trygghet, mangfold og variasjon er viktige stikkord for oss. Individuell mestring og sosialt samhold er viktig for å oppleve trivsel og tørre å utfordre egne grenser.

Mer trening enn en vanlig skole

På WANG Ung Tønsberg får elevene både tid til skole og trening. Utover den fastsatte læreplanen får elevene fire organiserte treningsøkter på 90 minutter hver uke. WANG har utviklet et unikt profilfag som heter "Utvikling av unge idrettsutøvere". I tillegg få elevene en ekstra time matematikk hver uke.

Se oversikt over hvilke idretter vi tilbyr øverst på siden.

Norges mest kompetente trenere

På WANG Ung møter du noen av Norges mest kompetente trenere. Det bidrar til at du får et realistisk innblikk i hva et liv som fremtidig toppidrettsutøver innebærer.
Vår jobb er å sørge for at våre elever får de rette utfordringer og den riktige treningen i et sunt og godt utviklingsmiljø. Vi setter eleven i sentrum og gjør alt det vi kan for at de vil lykkes med sine drømmer som elev og som idrettsutøver.

Vi er opptatt av å se hver enkelt elev og lover tett oppfølging både fra trenere og lærere.

Velkommen til WANG Ung!

Søk skoleplass her


Vi lover at våre elever:

Utvikler kompetanser for fremtiden og rustes til å møte et samfunn med stort mangfold, høy grad av kompleksitet og hurtige endringer.

1. Elevene blir sett og får en unik og tett oppfølging
Lærerne og trenerne sørger for at elevene til enhver tid

- forstår hva de skal lære og hva som er forventet av dem
- er kjent med kvaliteten på eget arbeid og prestasjoner
- vet hvordan de kan forbedre seg og vurdere andres arbeid og prestasjoner

2. Elevene har et trygt og inspirerende miljø
Lærerne og trenerne sørger for at elevene

- tør å prøve og gjøre feil
- betyr noe for andre, står opp for andre og tar ansvar for andre
- ytrer seg, lytter og samarbeider

3. Elevene lærer å mestre utfordringer og løse oppgaver
Lærerne og trenerne sørger for at elevene til enhver tid

- er aktive deltagere i egen lærings- og utviklingsprosess
- anvender digitale verktøy og effektive læringsstrategier og treningsmetoder
- utvikler dybdeforståelse og forstår sammenhenger i opplæring og trening

4. Elevene utvikler høy kompetanse i lesing, regning, matematikk, norsk og idrett
Lærerne sørger for at elevene til enhver tid

- blir møtt med høye ambisjoner og forventninger om å lykkes
- får tilpasset og variert opplæring og trening
- lærer sentrale begreper, metoder, prinsipper og tenkemåter

Her finner du oss

Grenaderveien 13
3122 Tønsberg

E-post

ungtonsberg@wang.no

Sentralbord

977 15 444 Ansatte