Hopp til hovedinnhold

Praktisk informasjon

Tønsberg

Skolereglement

Skolens reglement må underskrives og følges av alle elever på WANG. Brudd kan føre til tap av skoleplass. Hvis det skulle være noe du lurer på er det bare å ta kontakt med oss.

Skolepenger

Hva koster det å gå på WANG Toppidrett?

Vitnemål - karakterutskrift

Skriftlig halvårsvurdering mottas i januar, og vitnemål/kompetansebevis sendes ut etter avsluttet skoleår.

Eksamen

I henhold til gjeldende regler får elevene standpunktkarakterer og blir trukket ut til eksamen i noen fag.

Timeplanen

Vi prioriterer å ha en fast timeplan gjennom året som legger best mulig til rette for både faglig og fysisk utvikling. I teoretiske skolefag går elevene i klasse med andre toppidrettselever, og velger mellom ulike fagkombinasjoner. Timeplanen starter med trening/og eller idretts- teori kl. 08.00 hver mandag, tirsdag, onsdag og fredag. Vår erfaring viser at morgentreningen gjør elevene opplagte til en effektiv skoledag, samtidig som de blir fysisk restituerte til eventuell treningsøkt etter skoletid.

Fleksibilitet

Vi legger forholdene til rette slik at elever får anledning til å delta i viktige konkurranser og samlinger med sine klubber, kretser eller forbund. Skolen har egne søknadsskjemaer for idrettsfravær som godkjennes av skolens ledelse. Slikt godkjent fravær føres ikke på vitnemålet.

Skoleåret

Skoleåret følger skoleruten for Vestfold Fylkeskommune, men vi starter noe tidligere i august enn i den offentlige skolen. Vi bruker denne tiden til informasjon og til å bli godt kjent. Trivsel er viktig for oss!

STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM

Krav til timetall og fagsammensetning:

For å få vitnemål og generell studiekompetanse fra studiespesialiserende utdanningsprogram, må du ha minimum 90 skoletimer per uke over 3 år. Av disse timene er 60 timer obligatoriske fellesfag:

  • 30 timer fellesfag i Vg1
  • 15 timer fellesfag i Vg2
  • 15 timer fellesfag i Vg3.

Du må også ha minst to programfagenheter innenfor ditt valgte programområde både på Vg2 og Vg3.

Disse fagene utgjør til sammen 20 timer per uke:

  • 10 timer på VG2
  • 10 timer på VG3

De siste 10 timene kan velges fra begge programområder:

  • 5 timer på VG2
  • 5 timer på VG3
VG 1 VG 2VG 3
4 t Norsk4 t Norsk 6 t Norsk
5 t Engelsk 3 t Matematikk 4 t Historie
5 t Matematikk2 t Historie 3 t Religion
5 t Naturfag4 t Fremmedspråk 1 eller 2 2 t Kroppsøving
3 t Samfunnsfag 2 t Kroppsøving 
2 t Geografi= Fellesfag (15 t/uke) = Fellesfag (15 t/uke) 
4 t Fremmedspråk
1 eller 2 
+ Programfag (10 t/uke)
Fra eget programområde. 
+ Programfag (10 t/uke)
Fra eget programområde.
Må være innenfor samme programfagenhet som Vg2.
2 t Kroppsøving + Valgfritt programfag/språkfag (5 t/uke) Kan velges fra begge programområder. + Valgfritt programfag/språkfag (5 t/uke) Kan velges fra begge programområder.
= Fellesfag (30 t/uke) 
+ Faget "Toppidrett 1"
(9 t/uke, inkludert 4 ekstra timer)
+ Faget "Konkurranse og Toppidrett 2" (10 t/uke) + Faget "Konkurranse og Toppidrett 3"
(10 t/uke)
= 39 uketimer totalt = 35 eller 40 uketimer totalt = 35 eller 40 uketimer totalt

Matematikk

Matematikk er et obligatorisk 2-årig fag som tas 5 timer i uken på Vg1 og 3 timer i uken på Vg2. Du velger mellom teoretisk matematikk (1T) og praktisk matematikk (1P), allerede når du søker skoleplass for VG1.

Matematikk - 1T

Hovedområder: Tall og algebra, geometri, sannsynlighet og funksjoner.

Matematikk - 1P

Matematikken i dette kurset er noe lettere og mer praktisk orientert enn i 1T. Hovedområder: Tall og algebra, geometri, økonomi, sannsynlighet og funksjoner. NB! Merk at du må velge teoretisk matematikk (1T) hvis du ønsker realfaglig matematikk i VG2 og VG3.

2. fremmedspråk

Vi tilbyr spansk 1, spansk 2, spansk 1+2 og tysk 2 som 2. fremmedspråk. Du må ha språket 4 timer i uka over minimum to år. Hvilket språk du kan velge avhenger av hva du har hatt undervisning i på ungdomsskolen.

Videreføre språk

Dersom du har gjennomført nivå 1 i tysk, fransk eller spansk på ungdomsskolen, viderefører du samme fag hos oss på nivå 2 i Vg1 og Vg2.

Ikke hatt 2. fremmedspråk

Dersom du ikke har hatt 2. fremmedspråk på ungdomsskolen, tilbyr vi spansk 1+2, som går over tre år: 4 timer per uke i Vg1 og Vg2, og fem timer per uke i Vg3. Dette innebærer at timene dine med valgfritt programfag reduseres med 5 timer i VG3.

Her finner du oss

Grenaderveien 11
3122 Tønsberg

E-post

tonsberg@wang.no

Sentralbord

97 71 54 44 Ansatte