Praktisk informasjon

Tønsberg

Skolereglement

Skolens reglement må underskrives og følges av alle elever på WANG. Brudd kan føre til tap av skoleplass. Hvis det skulle være noe du lurer på er det bare å ta kontakt med oss.

Skolepenger

Hva koster det å gå på WANG Toppidrett?

Vitnemål – karakterutskrift

Skriftlig halvårsvurdering mottas i januar, og vitnemål/kompetansebevis sendes ut etter avsluttet skoleår.

Eksamen

I henhold til gjeldende regler får elevene standpunktkarakterer og blir trukket ut til eksamen i noen fag.

Gjennom god dialog med ditt treningsmiljø sikrer WANG Toppidrett at du som individ får det treningsopplegget som passer deg og din idrett best mulig. Vi har bygget vår idrettsundervisning på grunnprinsippene til Den norske modellen for toppidrett, og deler også deres etiske syn. Gjennom vår idrettsundervisning får elevene kunnskap og innsikt i hva som er viktig for deres videre utvikling. Både som utøver og menneske.

Timeplanen

Vi prioriterer å ha en fast timeplan gjennom året. I teoretiske skolefag går elevene i klasse med andre topp- idrettselever, og de kan velge mellom ulike fagkombinasjoner. Timeplanen starter med trening/og eller idretts- teori kl. 08.00 hver mandag, tirsdag, onsdag og fredag. Morgentreningen gjør at elevene er opplagte til en effektiv skoledag, samtidig som de blir fysisk restituerte til eventuell treningsøkt etter skoletid. Av erfaring vet vi at dette opplegget har en positiv effekt på elevene.

Fleksibilitet

Innenfor fastsatte rammer legger vi forholdene til rette slik at alle elever får anledning til å delta i viktige konkurranser og samlinger med sine klubber, kretser eller forbund. Skolen har egne søknadsskjemaer for idrettsfravær. Det er skolens ledelse som godkjenner disse. Godkjent fravær grunnet idretts- satsingen vil ikke bli notert på vitnemålet.

Skoleåret

Skoleåret følger skoleruten for Vestfold Fylkeskommune. De første dagene av skoleåret er holdt av til informasjon og oppstart for idrettene og klassene. Vi legger stor vekt på trivsel på skolen, og disse dagene bruker vi til å bli godt kjent med hverandre. Vi minner om at skolestart i august er tidligere enn i den offentlige skolen for VG1 elever

STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM

Krav til timetall og fagsammensetning:

For å få vitnemål og generell studie-kompetanse fra studie- spesialiserende utdanningsprogram, må du ha minimum 90 skoletimer per uke over 3 år. Av disse timene er 60 timer obligatoriske fellesfag med 30 timer fellesfag i Vg1, 15 timer fellesfag i Vg2 og 15 timer fellesfag i Vg3.

Videre må du ha minimum to program-fagenheter fra samme programfag i ditt valgte programområde (realfag eller språk, samfunnsfag og økonomi) både på Vg2 og Vg3. Disse fagene utgjør til sammen 20 timer per uke, 10 timer på Vg2 og 10 timer på Vg3. De siste 10 timene, 5 timer per uke på Vg2 og 5 timer per uke på Vg3, kan velges fra begge programområder. (Timetallene er oppgitt i 45 minutters enheter per uke). Informasjon utover dette finnes i UDIRs rundskriv Udir-1-2012 Kunn-skapsløftet, fag- og timefor- deling og tilbudsstruktur.

Vg1

Noen elever er ofte usikre når det gjelder valg av program- område og programfag for Vg2 og Vg3. Dette trenger de imidlertid ikke ta stilling til før etter juleferien første skoleår. I Vg1 får elevene basiskunnskaper i fagområder som gjør det enklere å planlegge videre. Det arrangeres dessuten infor- masjonsmøter med både elever og foresatte. Vi har fokus på elevenes trivsel og ser det som en viktig oppgave å følge opp hver enkelt elev.

Vg2 og Vg3

Elever ved WANG Toppidrett Tønsberg velger to eller tre programfag innenfor ett og samme programområde i Vg2. Dette fordi det er obligatorisk å bygge videre på to av programfagenhetene fra Vg2 til Vg3. Elever som ikke har hatt fremmedspråk i 3 år på ungdoms-skolen, må ta hensyn til dette ved valg av programfag allerede på Vg2.

Matematikk 1T eller 1P

I Kunnskapsløftet er matematikk blitt et obligatorisk 2-årig fag. 5 timer i Vg1 og 3 timer i Vg2. Du kan velge mellom teoretisk matematikk (1T) og praktisk matematikk (1P). Dette valget foretas på søknadsskjema for Vg1. Hvis du velger praktisk matematikk, kan du ikke fordype deg i realfaglig matematikk i Vg2 og Vg3.

Matematikk – 1T

Hovedområder: Tall og algebra, geometri, sannsynlighet og funksjoner.

Matematikk – 1P

Matematikken i dette kurset er noe lettere og mer praktisk orientert enn i 1T. Hovedområder: Tall og algebra, geometri, økonomi, sannsynlighet og funksjoner.

2. fremmedspråk

Vi tilbyr spansk 1, spansk 2, spansk 1+2 og tysk 2 som 2.fremmedspråk. Du må ha språket 4 timer i uka over minimum to år. Det er likevel noen regler for ditt valg

Hvis du har gjennomført nivå 1 i tysk, fransk eller spansk på ungdomsskolen, så viderefører du samme fag hos oss på nivå 2 i Vg1 og Vg2. Hvis du ikke har hatt 2. fremmedspråk på ungdomsskolen, så må du hos oss begynne med spansk 1+2, som går over tre år (4 timer per uke i Vg1 og Vg2 og fem timer per uke i Vg3. Dette innebærer at du vil få redusert timetall til valgfritt programfag i Vg3 med 5 uketimer.

Hvis du lurer på om det studiet du har planer om å søke på etter videregående skole krever spesielle fag, finner du en fullstendig oversikt på www.samordnaopptak.no

VG 1 VG 2VG 3
4 t Norsk4 t Norsk 6 t Norsk
5 t Engelsk 3 t Matematikk 4 t Historie
5 t Matematikk2 t Historie 3 t Religion
5 t Naturfag4 t Fremmedspråk 1 eller 2 2 t Kroppsøving
3 t Samfunnsfag 2 t Kroppsøving 
2 t Geografi= Fellesfag (15 t/uke) = Fellesfag (15 t/uke) 
4 t Fremmedspråk
1 eller 2 
+ Programfag (10 t/uke)
Fra eget programområde. 
+ Programfag (10 t/uke)
Fra eget programområde.
Må være innenfor samme programfagenhet som Vg2.
2 t Kroppsøving + Valgfritt programfag/språkfag (5 t/uke) Kan velges fra begge programområder. + Valgfritt programfag/språkfag (5 t/uke) Kan velges fra begge programområder.
= Fellesfag (30 t/uke) 
+ Faget "Toppidrett 1"
(9 t/uke, inkludert 4 ekstra timer)
+ Faget "Konkurranse og Toppidrett 2" (10 t/uke) + Faget "Konkurranse og Toppidrett 3"
(10 t/uke)
= 39 uketimer totalt = 35 eller 40 uketimer totalt = 35 eller 40 uketimer totalt

A - PROGRAMFAG FOR REALFAG 

Daglig leser vi i norske aviser at det er akutt mangel på realfagskompetanse. Vi opplever at forskningssentre og næringsliv ikke får dekket sine behov i Norge og må søke utenlands etter denne kompetansen. På WANG tilbyr vi realfagene matematikk, fysikk, kjemi, biologi og IT. Noen videre studier som medisin, tannlege, veterinær, ernæring, farmasi, ingeniør og en del økonomiske studier, krever spesiell studiekompetanse. Felles for disse studiene er at de krever ulike kombinasjoner av realfag.

PROGRAMFAG PROGRAMFAGENHET TIMER/UKE 
Matematikk Matematikk R1 5t
Matematikk R2 (bygger på matematikk R1) 5t
FysikkFysikk 15t
Fysikk 2 (bygger på fysikk 1) 5t
KjemiKjemi 15t
Kjemi 2 (bygger på kjemi 1)5t

B - PROGRAMFAG FOR SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI

Studier innenfor språk, samfunnsfag og økonomi vil gi muligheter for en rekke spennende jobber både nasjonalt og internasjonalt. Hvis man er usikker på videre studier kan dette programområdet det være et riktig valg. Fagene innenfor dette programområdet gir et godt grunnlag for de fleste studieveier både i Norge og i utlandet.

PROGRAMFAG PROGRAMFAGENHET TIMER/UKE 
Politikk, individ og samfunnSosialkunnskap5t
Sosiologi og sosialantropologi5t
Markedsføring og ledelse Markedsføring og ledelse 2
(bygger på Markedsføring og ledelse 1)
5t
Markedsføring og ledelse 2
(bygger på markedsføring og ledelse 1)
5t
PsykologiPsykologi 15t
Psykologi 25t
Medie- og informasjonskunnskapMedie- og informasjonskunnskap 15t
Medie- og informasjonskunnskap 2
(bygger på medie- og inf.k 1)
5t

Her finner du oss

Grenaderveien 11
3122 Tønsberg

E-post

tonsberg@wang.no

Sentralbord

97 71 54 44 Ansatte