Hopp til hovedinnhold

 

Skolepenger

Skolen mottar offentlig statstilskudd for elevene. Statstilskuddet dekker hoveddelen av driftsutgiftene, slik at skolepengene utgjør en mindre andel. Prisen kr: 29. 000,- per skoleår. Skolepengesatsen kan reguleres i henhold til KPI med virkning fra 01.08 påfølgende skoleår. Første avdrag av skolepengene er på kr 2000,-, og tilbudt skoleplass garanteres når første avdrag er betalt. Resten av skolepengene deles i åtte terminbeløp. 

Søkere som trekker tilbake søknaden før skolestart må sende skriftlig melding. For at betaler skal få refundert halvparten av første avdrag, må oppsigelsen være skolen i hende før 10. august. Dersom en elev slutter i løpet av skoleåret skal det betales skolepenger ut den måneden oppsigelsen er mottatt.  

Her finner du oss

Haslevangen 16
0579 Oslo

E-post

ungoslo@wang.no

Sentralbord

990 95 400 Ansatte