Hopp til hovedinnhold

Kontortider

Wang Toppidrett Tønsberg har kontortider mandag-fredag fra 08.00-15.30.


Aktuelt

Skoleruta 2023/2024

Skolerute for WANG Ung Tønsberg finner du her.

Elevundersøkelsen gjennomføres i uke 46.
Les mer her


Foreldremøte

Presentasjon fra foreldremøter kommer her.


Busstider

For informasjon om busstider, se www.vkt.no


FAU

FAU vedtekter


Viktige lovlinker

Alle lover som regulerer WANG Tønsberg sin drift kan du sette deg inn her:

Privatskoleloven
Forskrift til Privatskoleloven
Forvaltningsloven
Økonomiforskriften


Klage på vurdering

Her finner du skjema for klage på standpunktkarakter. Du kan også lese mer hos utdanningsdirektoratet.

Forebyggende barnevernstilbud ved Wang Ung 2022/2023

Tønsberg kommune ønsker å styrke tverrfaglig samarbeid, og gi barn rett hjelp til rett tid der barnet bor. Barneverntjenesten har derfor nå fire fulle stillinger som kun skal jobbe forebyggende på skoler og i barnehager. Hver skole vil ha en fast kontaktperson med fast tilstedeværelse på skolen. Les mer...Generell informasjon

Ordensreglement

Her finner du skolens ordensreglement.

Ordensreglement


Søknad om undervisningsfri

WANG Ung anbefaler foreldre å vise måtehold når det gjelder å ta barn ut av skolen og følge skoleruta. Dersom det er behov finner du søknadsskjema her.


Helsesykepleier og fysioterapeut

Mer om skolehelsetjenesten her.


Branninstruks

Branninstruks for WANG Tønsberg finner du i sin helhet her.


Inntaksreglement

Inntaksreglement WANG Tønsberg.

Kvoter for skoleåret 2024/2025 finner du her


Informasjon til foresatte

WANG Ung Tønsberg bruker VISMA Flyt som skoleadministrativt system.
Innlogging via Visma Flyt Skole


PC - ordning

Alle elever på WANG får utdelt egen elev-PC ved skolestart. Denne gir tilgang til skolens nettverk, printere og nødvendig programvare og ressurser. Kontrakten for PC-utlån finnes her.


Opplæringsloven §9-A

"Alle elevar har rett til eit trygt og godt skolemiljø som fremjar helse, trivsel og læring".

Handlingsplan for et trygt og godt skolemiljø


Her finner du oss

Grenaderveien 13
3122 Tønsberg

E-post

ungtonsberg@wang.no

Sentralbord

977 15 444 Ansatte