Kontortider

Wang Toppidrett Tønsberg har kontortider mandag-fredag fra 08.00-15.30.


Aktuelt

Handlingsplan for WANG Covid-19

Det er viktig at elever og foresatte setter seg inn i skolens handlingsplaner

Beredskapsplan

Skriv fra beredskapskontoret 25.9.21

Informasjon til elever/barn og foresatte som er øvrige nærkontakter (ikke husstandsmedlemmer) vedrørende smitte og oppfølging, skriv fra smitteoppsporingen 17.11.21


Handlingsplan hjemmeundervisning

Handlingsplan ved eventuell hjemmeundervisning.

Handlingsplan for hjemmeundervisning


Informasjon om smittevern

Vi oppfordrer alle elever om å være ekstra nøye med hygiene i disse tider. Skolen følger retningslinjer fra kommuneoverlegen og vil informere foresatte ved behov.

Vaner som forebygger smitte


Skoleruta 2021/2022

Skolerute for WANG Toppidrett Tønsberg finner du her.


Busstider

For informasjon om busstider, se www.vkt.no


FAU

Kontakt FAU-leder Bjørnar Pande Wølner på tlf.: 41 10 58 58 eller b@wolner.no

FAU vedtekter


Viktige lovlinker

Alle lover som regulerer WANG Tønsberg sin drift kan du sette deg inn her:

Friskoleloven
Forskrift til Friskoleloven
Forvaltningsloven
Økonomiforskriften


Elevundersøkelsen

Elevundersøkelsen gir elevene mulighet til å si hva de mener om læring og trivsel på skolen.
På WANG gjennomfører vi elevundersøkelsen i uke 50.

Informasjon til foresatteGenerell informasjon

Ordensreglement

Her finner du skolens ordensreglement.

Ordensreglement


Søknad om undervisningsfri

WANG Ung anbefaler foreldre å vise måtehold når det gjelder å ta barn ut av skolen og følge skoleruta. Dersom det er behov finner du søknadsskjema her.


Helsesykepleier

Helsesykepleier ved WANG Tønsberg heter Eveline Skarbøvik Borchgrevink. Eveline kan treffes på telefon 40 91 74 96 eller epost eveline.skarbovik.borchgrevink@tonsberg.kommune.no.

Mer om skolehelsetjenesten her.


Branninstruks

Branninstruks for WANG Tønsberg finner du i sin helhet her.


Inntaksreglement

Inntaksreglement WANG Tønsberg.


Informasjon til foresatte

WANG Ung Tønsberg bruker VISMA Flyt som skoleadministrativt system.
Innlogging via Visma Flyt Skole


PC - ordning

Alle elever på WANG får utdelt egen elev-PC ved skolestart. Denne gir tilgang til skolens nettverk, printere og nødvendig programvare og ressurser. Kontrakten for PC-utlån finnes her.


Opplæringsloven §9-A

"Alle elevar har rett til eit trygt og godt skolemiljø som fremjar helse, trivsel og læring".

Handlingsplan for et trygt og godt skolemiljø


Her finner du oss

Grenaderveien 13
3122 Tønsberg

E-post

ungtonsberg@wang.no

Sentralbord

977 15 444 Ansatte