Hopp til hovedinnhold

Aktuelt

UngData-undersøkelsen

I 2024 gjennomføres spørreundersøkelsen Ungdata i Vestfold blant elever på videregående skole. Undersøkelsen skal gjennomføres i løpet av uke 9 til 12. Målet er å få en oversikt over hvordan ungdom har det, og hva de driver med i fritida.

For mer informasjon trykk her.

Skoleruta 2023/2024

Skolerute for WANG Toppidrett Tønsberg finner du her.

Årshjul 2023/24

Årshjul for elever finner du her.

Vurderingsplaner

Vurderingsplaner for alle trinn finner du her.

Visma InSchool

WANG Toppidrett Tønsberg bruker Visma InSchool som skoleadministrativt system. Elever kan bruke app eller nettleser (Feide eller eller BankID, foresatte kan foreløpig kun bruke nettleser (BankID). Logg inn nettleser her: Visma InSchool

Les instruks for registrering av idrettsfravær/fremtidig planlagt fravær her
Last med skjema for idrettsfravær her
Last ned skjema for søknad om fratrekk av fravær her

Foreldremøter

Datoer for skoleåret 23/24:
22/8-23 VG1 kl.18:00
3/10-23 VG1 kl.19:00
24/10-23 VG2 og VG3 kl.18:00
16/1-24 VG1 kl.18:00
13/2-24 VG2 og VG3 kl.18:00

Presentasjon VG1 - 3/10-23
Presentasjon VG2/3 - 24/10-23

Presentasjon VG1 - 16/1-24
Presentasjon VG2/VG3 14/2-24

Vaksine

Ønsker du vaksine mot smittsom hjernehinnebetennelse? Ta kontakt med helsesykepleier Kristin på telefon 46 42 54 06 for å bestille time til vaksinering. Vaksinen heter Nimenrix og koster 400,- Betales med Vipps.

Mer informasjon om smittsom hjernehinnebetennelse og vaksinen her.

Utstyrsstipend

Som elev ved WANG har du rett på utstyrsstipend fra lånekassen. Dette er ikke behovsprøvd.
Les mer om utstyrsstipend her.

Fraværsregler

Les mer om fraværsreglene i lenken her.

Elevundersøkelsen

Elevundersøkelsen gir elevene mulighet til å si hva de mener om læring og trivsel på skolen.
På WANG gjennomfører vi elevundersøkelsen i uke 46.

Informasjon til foresatte


Generell informasjon

Ordensreglement

Alle elever plikter til å gjøre seg kjent med skolens reglement. Dette deles ut i begynnelsen av hvert skoleår, men du kan også finner det her.

Inntaksreglement

Inntaksreglement for WANG Tønsberg her.

Kvoter for skoleåret 2024/2025 finner du her.

Eksamensregler

Informasjon om eksamen finnes på VTFK sine hjemmesider og på Utdanningsdirektoratet.

Som elev kan du søke om tilrettelegging på eksamen. Søknaden fylles ut sammen med sosialrådgiver.
Søknad om tilrettelegging

Klage på vurdering

Her finner du skjema for klage på standpunktkarakter. Du kan også lese mer hos Utdanningsdirektoratet.

Klageskjema

Helsetilbud på Olympiatoppen

Som elev på WANG Toppidrett har du tilgang til Olympiatoppens helseavdeling med rabatterte priser og prioritet. Ring 24 07 57 10 for bestilling av time. Ta meg til Olympiatoppen.

Studieveiledning

Studieveileder ved WANG Toppidrett Tønsberg, Carin Margrethe Samnøy, hjelper deg med å orientere deg om videre studier etter endt videregående utdanning ved WANG. Hun treffes på e-post cms@wang.no eller telefon 46 42 54 06.

Mer om studieveiledning her.

Viktige lovlinker

Alle lover som regulerer WANG Tønsberg sin drift kan du sette deg inn her:

Privatskoleloven
Forskrift til Privatskoleloven
Forvaltningsloven
Økonomiforskriften

Helsesykepleier

Helsesykepleier ved WANG Tønsberg heter Kristin Wolles Stensholt. Eveline kan treffes på telefon 912 40 787 eller e-post kristin.wolles.stensholt@tonsberg.kommune.no.

Kristin jobber på skolen alle skoledager i åpningstiden utenom tirsdager.

Mer om skolehelsetjenesten her.

Branninstruks

Branninstruks for WANG Tønsberg finner du i sin helhet her.

Idrettsfravær

Elever ved WANG Toppidrett kan søke idrettsfravær for aktiviteter som er relatert til den idretten de bedriver. Søknaden skal godkjennes i forkant av aktiviteten.

Slik søker du idrettsfravær.

Idrettsfraværsskjema

Bokskap

Hver elev ved skolen kan disponere et bokskap i skolens lokaler. Lapper til navnmerking deles ut av skolen for hvert skoleår. Eleven er selv ansvarlig for å holde skapet låst og for å tømme det helt før sommerferien.

PC-ordning

Ved WANG får alle elever som begynner på vg1 og nye elever på vg2/3 egen elev-PC ved skolestart. Denne gir tilgang til skolens nettverk, printere og nødvendig programvare og ressurser.

Lånekassen

Alle heltidselever ved skolen kvalifiserer for lån og stipend etter gjeldende regler. Ved avbrudd i skolegangen må både skole og elev melde fra til lånekassen. Lånekassen.

Skyss for elever - VKT

Vestfold Kollektivtrafikk AS har ansvaret for å tilrettelegge skyssen for elever i den videregående skole i Vestfold som etter lov og regelverk har rett til skyss. For øvrig gjelder ordinære reisevilkår for aktuelle transportmidler.

Les mer på vkt.no/minskyss/

Leksehjelp

WANG Toppidrett Tønsberg tilbyr leksehjelp opptil 3 ganger pr. uke med faglærere. Leksehjelp foregår etter ordinær skoletid (14.45-15.30). Avtale må gjøres senest fredag uken før.

Opplæringsloven §9-A

"Alle elevar har rett til eit trygt og godt skolemiljø som fremjar helse, trivsel og læring".

Handlingsplan for et trygt og godt skolemiljø


Her finner du oss

Grenaderveien 11
3122 Tønsberg

E-post

tonsberg@wang.no

Sentralbord

97 71 54 44 Ansatte