SKOLETILBUDET:

Gjennom god dialog med ditt treningsmiljø sikrer WANG Toppidrett at du som individ får det treningsopplegget som passer deg og din idrett best mulig. Vi har bygget vår idrettsundervisning på grunnprinsippene til Den norske modellen for toppidrett, og deler også deres etiske syn. Gjennom vår idrettsundervisning får elevene kunnskap og innsikt i hva som er viktig for deres videre utvikling. Både som utøver og menneske.
Timeplanen

Vi prioriterer å ha en fast timeplan gjennom året. I teoretiske skolefag går elevene i klasse med andre oppidrettselever, og de kan velge mellom ulike fagkombinasjoner. Timeplanen starter med trening for alle skolens elever kl. 08.00 hver mandag, tirsdag, onsdag og fredag, mens det er vanlig skole torsdag morgen. Morgentreningen gjør at elevene er opplagte til en effektiv skoledag, samtidig som de blir fysisk restituert til eventuell treningsøkt etter skoletid. Av erfaring vet vi at dette opplegget har en positivt effekt på elevene.

Fleksibilitet

Innenfor fastsatte rammer legger vi forholdene til rette slik at alle elever får anledning til å delta i viktige konkurranser og samlinger med sine klubber, kretser eller forbund. Skolen har egne søknadsskjemaer for idrettsfravær. Det er skolens ledelse som godkjenner disse. Godkjent fravær grunnet idrettssatsingen vil ikke bli notert på vitnemålet.

Skoleåret

Det er skolestart i midten av august. De første dagene av skoleåret er holdt av til informasjon- og oppstartsdager for idrettene og klassene. Vi legger stor vekt på trivsel på skolen, og disse dagene bruker vi til å bli godt kjent med hverandre. Elevene samles klassevis og møter klassestyrere og faglærere, og får informasjon om skolehverdagen. Skoleåret avsluttes ca 20. juni påfølgende år.

STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM

Krav til timetall og fagsammensetning:

For å få vitnemål og generell eller spesiell studiekompetanse fra studiespesialiserende utdanningsprogram, må du ha minimum 90 skoletimer per uke over 3 år. Av disse timene er 60 timer obligatoriske fellesfag med 30 timer fellesfag i Vg1, 15 timer fellesfag i Vg2 og 15 timer fellesfag i Vg3.

Videre må du ha minimum to programfagenheter fra samme programfag i ditt valgte programområde (realfag eller språk, samfunnsfag og økonomi) både på Vg2 og Vg3. Disse fagene utgjør til sammen 20 timer per uke, 10 timer på Vg2 og 10 timer på Vg3. De siste 10 timene, 5 timer per uke på Vg2 og 5 timer per uke på Vg3, kan velges fra begge programområder. (Timetallene er oppgitt i 45 minutters enheter per uke). Informasjon utover dette finnes i UDIRs rundskriv Udir–1–2018  Kunnskapsløftet, fag– og timefordeling og tilbudsstruktur.

Vg1

Noen elever er ofte usikre når det gjelder valg av programområde og programfag for Vg2 og Vg3. Dette trenger de imidlertid ikke ta stilling til før etter juleferien første skoleår. I Vg1 får elevene basiskunnskaper i  fagområder som gjør det enklere å planlegge videre. Det arrangeres dessuten informasjonsmøter med både elever og foresatte. Vi har fokus på elevenes trivsel og ser det som en viktig oppgave å følge opp hver enkelt elev.

Vg2 og Vg3

Vi anbefaler elevene å velge alle tre programfagene innenfor ett og samme programområde i Vg2. Dette fordi det er obligatorisk å bygge videre på to av programfagenhetene fra Vg2 til Vg3. Har du bare to programfagenheter i ditt valgte programområde i Vg2, blir du tvunget til å bygge videre på disse i Vg3 selv om det skulle vise seg at du ikke trives med fagene. Elever som ikke har hatt fransk, spansk eller tysk i 3 år på ungdomsskolen, må ta hensyn til dette ved valg av programfag allerede på Vg2.

Matematikk 1T eller 1P

I Kunnskapsløftet er matematikk blitt et obligatorisk 2–årig fag. 5 timer i Vg1 og 3 timer i Vg2. Du kan velge mellom teoretisk matematikk (1T) og praktisk matematikk (1P). Dette valget foretas på søknadsskjema for Vg1. Hvis du velger praktisk matematikk, kan du ikke fordype deg i realfaglig matematikk i Vg2 og Vg3.

Matematikk – 1T

Hovedområder: Tall og algebra, geometri, sannsynlighet og  funksjoner.

Matematikk – 1P

Matematikken i dette kurset er noe lettere og mer praktisk orientert enn i 1T. Hovedområder: Tall og algebra, geometri,  økonomi, sannsynlighet og funksjoner.

2. Fremmedspråk

Vi tilbyr spansk 2, tysk 2 og fransk 2 som 2. fremmedspråk. Du må ha språket 4 timer i uka over minimum to år.

Det er likevel noen regler for ditt valg:

Hvis du har gjennomført nivå 1 i tysk, fransk eller spansk på ungdomsskolen, så viderefører du samme fag hos oss på nivå 2 i Vg1 og Vg2.

Trykk og scroll sidelengs for å se tabellene på mobil.

 

VG 1 VG 2 VG 3
4 t Norsk 4 t Norsk 6 t Norsk
5 t Engelsk 3 t Matematikk 4 t Historie
5 t Matematikk 2 t Historie 3 t Religion
5 t Naturfag 4 t Fremmedspråk 1 eller 2 2 t Kroppsøving
3 t Samfunnsfag 2 t Kroppsøving
2 t Geografi = Fellesfag (15 timer/uke) = Fellesfag (15 timer/uke)
4 t Fremmedspråk 1 eller 2 + Programfag (10 t/uke) Fra eget programområde. + Programfag (10 t/uke) Fra eget programområde. Må være innenfor samme programfagenhet som Vg2.
2 t Kroppsøving + Valgfritt programfag/språkfag (5 t/uke) Kan velges fra begge programområder. + Valgfritt programfag (5 t/uke) Kan velges fra begge programområder.
= Fellesfag (30 timer/uke)
+ Toppidrett (9 t/uke) + Konkurranse og Toppidrett (10 t/uke) + Konkurranse og Toppidrett (10 t/uke)
= 39 uketimer totalt = 40 uketimer totalt = 40 uketimer totalt

A - PROGRAMFAG FOR REALFAG

På WANG Toppidrett Stavanger tilbyr vi realfagene matematikk, fysikk, kjemi. Noen videre studier som for eksempel medisin, odontologi, veterinær, ernæring, farmasi, ingeniør og en del matematiske studier, krever spesiell studiekompetanse. Felles for disse studiene er at de krever ulike kombinasjoner av realfag.

Trykk og scroll sidelengs for å se tabellene på mobil.

 

PROGRAMFAG PROGRAMFAGENHET TIMER/UKE
Matematikk Matematikk R1 5t
Matematikk R2 (bygger på Matematikk R1) 5t
Matematikk S1 5t
Matematikk S2 (bygger på Matematikk S1) 5t
Kjemi Kjemi 1 5t
Kjemi 2 (bygger på Kjemi 1) 5t
Fysikk Fysikk 1 5t
Fysikk 2 (bygger på Fysikk 1) 5t

B - PROGRAMFAG FOR SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI

Studier innenfor språk, samfunnsfag og økonomi vil gi muligheter for en rekke spennende jobber både nasjonalt og  internasjonalt. Hvis man er usikker på videre studier kan dette programområdet være et riktig valg. Fagene innenfor dette  programområdet gir et godt grunnlag for de fleste studieveier både i Norge og i utlandet.

Trykk og scroll sidelengs for å se tabellene på mobil.

 

PROGRAMFAG PROGRAMFAGENHET TIMER/UKE
Markedsføring og ledelse Markedsføring og ledelse 5t
Markedsføring og ledelse 2 (bygger på Markedsføring og ledelse 1) 5t
Samfunnsøkonomi Samfunnsøkonomi 1 5t
Samfunnsøkonomi 2 (bygger på Samfunnsøkonomi 1) 5t
Rettslære Rettslære 1 5t
Rettslære 2 (bygger på Rettslære 1) 5t
Psykologi Psykologi 1 5t
Psykologi 2 (bygger på Psykologi 1) 5t